Mustafa Öztürk

Mustafa Öztürk

MustafaOzturk

Çiçekdağ, 1964 doğumludur. Yazıları ve şiirleri,“AYKO”, “Ni-telik”, “Yenigün”,”Yeni Olgu”, ”Sanat Rehberi”, “Nokta”, “Demokrasi” gibi, seksenli yıllarda yayınlanan gazete ve dergilerde yer aldı. Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden ayrılarak, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Popüler Müziğe ilişkin eleştirel bir müzik tarihi çalışması olan, “Müzik Ailesinin Nefreti” adlı kitabı 1985 yılında yayınlandı.
İvan Turgenyev’ in “Babalar ve Çocuklar” romanından uyarlanan dört bölümlük dizi filmin yanı sıra, Aleksandr Puşkin’in, “Rus-lan ve Ludmila” adlı şiirsel halk masalından uyarlanan bir filmi ve “Uçan Tay” adlı masalsı çizgi filmi, TRT televizyonu için Türkçeleştirdi. Bu yıllarda, başta “32.Gün” olmak üzere, tele-vizyon programları için çeviri çalışmalarını sürdürdü. Alek-sandr Puşkin’in “Çingeneler” destansı şiir kitabı da, Rusçadan yapılan ilk çevirisi ile, 1990 yılında yayınlandı. “Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi”nin Rusçadan yapılan çeviri-lerinin tamamını gerçekleştirdi. 1991 yılında Sovyetler Birliğine gitti. Melih Cevdet Anday’ın “Mikado’nun Çöpleri” adlı oyununu Rusçalaştırdı ve oyunun Samara ve Moskova’da hem Rusça, hem de Türkçe sahnelenmesi çalışmalarına redaktör ola-rak katıldı. Rus ve Türk Araştırmaları Merkezi RUTAM’ın ku-rucuları arasında yer aldı. Nâzım Hikmet’in politik ve kişisel yaşamı ile sanatı konusunda uzun süreli araştırmaları yanında, yazın ve çeviri çalışmalarını Rusya’da sürdürmekte olan Mustafa Öztürk’ün, “Sevda Tezleri”, “Eksi Kırk” ve “Aysama” adlı şiir kitapları, Rusya’da Rusça yayınlandı.