Hakkımızda

Hakkımızda

Digraf Yayıncılık olarak yayın hayatına başlayan yayınevimiz faaliyetlerine Şiirden Yayıncılık olarak devam etmektedir.

Şiirden Yayıncılık 2005 yılında kuruldu. Şiirle ilgili teorik, inceleme, araştırma ve deneme kitaplarının yayımına öncelik tanıyan bir yayınevidir. “Şiirden”, “Mercan Kitaplık” markalarıyla kitap yayımlamaktadır.

Bugüne değin 290’den fazla kitap yayımlayan Şiirden Yayıncılık yayım hayatının beşinci yılında Şiirden Dergisi ile etkinliğini artırarak sürdürmektedir. Şiirden Dergisi şiir bilincini geliştirmek, modern şiiri tanıtmak amacını gütmektedir.

Ayrıca ilki 2015’te verilen “Şiirden Ödülü” ile gençleri teşvik amacı güden bir de ödül koymuştur. Üç yıl verilen ödül artık verilmemektedir.

Yayınevimizin logosu ve Şiirden adı marka tescillidir.

 

 

English

Our publishing house, which started its publishing life as Digraf Publishing, continues its activities as Şiirden Publishing.

Poetry Publishing was founded in 2005. It is a publishing house that prioritizes the publication of theoretical, review, research and essay books on poetry. He publishes books under the brands "Şiirden" and "Mercan Kitaplık".

Publishing more than 290 books to date, Poetry Publishing continues to increase its effectiveness in the fifth year of its publication life with the Journal of Poetry. Poetry Journal aims to develop poetry awareness and promote modern poetry.

In addition, with the "Award from Poetry", the first of which was given in 2015, it also gave an award with the aim of encouraging young people. The award, which was given for three years, is no longer given.

The logo of our publishing house and the name of "Şiirden" are registered trademarks.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>