Hakkımızda

Hakkımızda

Digraf Yayıncılık olarak yayın hayatına başlayan yayınevimiz faaliyetlerine Şiirden Yayıncılık olarak devam etmektedir.

Şiirden Yayıncılık 2005 yılında kuruldu. Şiirle ilgili teorik, inceleme, araştırma ve deneme kitaplarının yayımına öncelik tanıyan bir yayınevidir. “Şiirden”, “Mercan Kitaplık” markalarıyla kitap yayımlamaktadır.

Bugüne değin 300’den fazla kitap yayımlayan Şiirden Yayıncılık yayım hayatının beşinci yılında Şiirden Dergisi ile etkinliğini artırarak sürdürmektedir. Şiirden Dergisi şiir bilincini geliştirmek, modern şiiri tanıtmak amacını gütmektedir. Bu amaçla her sayısında şiir üzerine teorik yazılar, denemeler yanında bir şairin şiiri hakkında dosya düzenlenmektedir.

Öte yandan asıl önemli olan her sayıda diğer ülkelerin önde gelen şairlerinin şiirleri yayımlanmaktadır. Bu zenginlikte bir sunum Türkiye’de bir ilktir.

Yine yaklaşık üç yıldır her sayıda dünyanın önemli şairlerinin şiir poetikaları yayımlanmakta, böylece dünyadaki şiir düşüncesi ülkemizde güncel olarak verilmektedir. Bu ülkemizde bir ilktir.

Bugünlerde ülkemizin önemli şairleri sorgulanmakta, önemlerinin sebepleri araştırılarak şiir hakkında önemli açılımlar okura sunulmaktadır.

Ayrıca ilki 2015’te verilen “Şiirden Ödülü” ile gençleri teşvik amacı güden bir de ödül koymuştur. Üç yıl verilen ödül artık verilmemektedir.

Yayınevimizin logosu ve Şiirden adı marka tescillidir.

 

 

English

Our publishing house, which started its publishing life as Digraf Publishing, continues its activities as Poetry Publishing.

Poetry Publishing was founded in 2005. It is a publishing house that gives priority to theoretical, review, research and essay books about poetry. He publishes books under the brands "From Poetry" and "Mercan Kitaplık".

Poetry Publishing, which has published more than 300 books to date, continues to increase its effectiveness with Poetry Magazine in the fifth year of its publishing life. Poetry Magazine aims to develop poetry awareness and introduce modern poetry. For this purpose, in each issue, theoretical articles on poetry, essays and a file about a poet's poem are prepared.

On the other hand, poems of leading poets of other countries are published in every issue. A presentation of this richness is a first in Turkey.

Again, for about three years, the poetry poetics of the world's important poets have been published in every issue, thus the idea of ​​poetry in the world is presented up to date in our country. This is a first in our country.

Nowadays, the important poets of our country are questioned, the reasons for their importance are investigated, and important insights about poetry are presented to the reader.

It has also established an award aimed at encouraging young people, with the "Poetry Award", the first of which was given in 2015. The award, which was given for three years, is no longer given.
The logo of our publishing house and the name of "Şiirden" are registered trademarks.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>