25 %

Şiirden Dergi Sayı 43

 80,00  60,00

Şiirden Dergi 43. sayısı geldi. Önümüzdeki hafta perşembe/cuma günü şiire değer veren kitapçılarda: Kadıköy: İmge-Mefisto/ Beyoğlu: Pandora-Mefisto/ Beşiktaş: Mefisto; Ankara Turhan Kitabevi ve İmge; İzmir: Yakın Kitabevi ve Pan, Mersin: Sokak; Kıbrıs: Işık.
Ayrıca online: İdefix, prefix, dogan kitap, emek kitap, siirden, kitapyurdu.com‘dan edinebileceğiz.

Sendogan Yazici yine güzel bir kapak yapmış. Değerli arkadaşımız Nurhan Çamöz Açıkbaş‘ın harika resmiyle kapak muhteşem olmuş. Şiirden Dergi yine okunup mutlaka saklanmalı. Yine dolu dolu.
Bu sayıda da şiir diğer sayılara göre daha fazla.
İlk dosyada Hayri Yetik ve Mehmet Akay dosya konusu olan “Gelenek ve Geleneğe Başkaldırmak” konusunu işliyorlar. Hayri K. Yetik konuyu daha geniş bir perspektiften alıyor ve konuyu mutlaka tartışılması gereken bir tarihe yayıyor.
İkinci dosya genç ve yetkin şairimiz Onur Akyıl üstüne. Anıl Cihan soruları sordu, Yavuz ÖzdemSema GülerNeslihan Yalmanİmran Aydın Tali ve Alara Karademir Akyıl’ın şiirini değerlendirdiler. İmran Aydın Tali’ye dikkat çekmek istiyorum.

Müesser Yeniay bu sayıda “Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali”nin ana teması olan Edebiyat ve Şiir Barıştırır mı konusunu yazdı.
Üç sayı devam edecek olan ve bu sayıda ikincisini yayınladığımız şiir teorisi hakkındaki çetin ceviz yazı, okurlarımızın artık bildiği Henri Meshonnic’ten. Çeviri ise dergimiz ailesinin çevirmen üyesi Nazik Göktaş ve Metin Cengiz’e ait. Şiirin yapısıyla ilgili birçok konuda zihin açıcı birçok konuya açıklık getiriyor Meshonnic.
Sokak Yazıları’nda bu sayıda Celâl Soycan ve Metin Cengiz “Şiir Ortak Bir Paydamıdır” konusunda yazışıyorlar.

Dergide ayrıca Mehmet Akif Tutumlu‘nun şiiri üstüne Cemil Okyay’ın yazısını okuyacağız.

Bu sayının şairleri: Tomas Çalapatis, Michel Dunand, Renata Cygan, Maryam Bahrami Nejad, Glorjana VeberSvetlina Trifonova, Lina Maria (María Red Wine), Celâl Soycan, Oya UysalYusuf Alper, Yavuz Özdem, Cafer YıldırımHakan Cem, Müesser Yeniay, Önder Birol Bıyık, Gökben DervişLokman Kurucu, Nazan Şahin, Çayan OkuduciAli TiraliCem Onur SeçkinBerivan Kaya.
Bu sayının çevirmenleri:Kutay Onaylı, Metin Cengiz, Yeliz Altunel, Çağla Meknuze KırantÖvünç CengizAnıl Ceren Altunkanat

Editörden
Dergilerde editörlük, zor iş. Bu yalnızca bir dergiyi yönetmek için gerekli olan donanım ve beceriyle ilgili değil. Yani sorun gelen yazı ve şiirleri eleyip basıp basmamak konusunda gerekli bilgiyi haiz olmak değil. Nice dergi var ki donanımsız editörlerce yıllardır yayımlandı, yayımlanıyor. Aynı durum yayınevlerinde, yayınevi sektöründe de geçerli. Hatta daha çok geçerli. Bunun başlıca sebepleri her iki sektörde de uzmanlaşmak olduğu kadar, kitap-dergi satışlarındaki düşüklük, yayınevlerinin ekonomik durumlarının yetersizliği, ilgili okur oranının gittikçe kan kaybetmesi, okurların okurluk düzeylerinin vasatın altında olması, okumanın hayatta itibarını kaybetmesi vb. sayılabilir. Benim değinmek istediğim sorun daha farklı.
Dergi çıkarmaya başladığımız günden bu yana başlıca üç sorunla karşılaştığımızı söylemeliyim. İlki amacımız olan şiir düşüncesi, teorisi konusunda ülkemize çıta atlatacak bir dergi çıkarmakla ilgili. Ne yazık ki bu konuda halen istediğimiz kıvamda olamadığımızı söylemek zorundayım. Bir avuç kişi çırpınıp duruyor. İlgili konularda donanımlı şair-yazar bulmak oldukça güç. Telif veremiyor oluşumuz da buna eklenince sorun büyüyor.
İkincisi yine aynı konuyla ilgili. Konuyu şöyle açıklayayım: Dünya yuvarlaktır dendikten sonra dünyanın düz olduğu yanılsamalı düşüncesini temel alan yazılar bilindiği gibi ciddiye alınmaz. Birilerinin böyle bağırıp çağırmaları onların cehaletini gösterir. Ancak edebiyat alanında iş teorik yazı, değerlendirme, eleştiri yazmaya gelince, halen dünyanın düz olduğunu kanıtlamaya çalışan bir çok yazı geliyor. Yani bıktırıcı biçimde totoloji yapılıyor. Şiir açıklaması “ne dendiği” üzerinden yapılıyor. Yani bir yapısöküm değil, bildiğimiz dededen kalma usullerle “şu dizede bu deniyor” şeklinde ahkam kesiliyor. Şiirbilimdeki gelişmeler ise tam Türk usulü “Şairin, metnin, okurun niyeti”ne göre yine şiirden ne anladığımız dolayımında yapılıyor. Bu konuyu 41. sayıda başlattığımız çeviri çalışmalarıyla gidermeye çabalıyoruz.
Üçüncü konu ise gönderilen telif şiirlerle ilgili. Bu konuda hayli ilerleme kaydettiğimizi belirteyim. Şiir dünyasında isim yapmış şairler hariç, anlayışımıza uygun olmayan şiirlere artık daha az yer veriyoruz. Eş, dost, ahbap işi zaten başından beri işlemiyordu bizde. Ve gittikçe çok sayıda genç yer açıyor kendilerine.
Çeviri şiir konusunda ise aynı yetkinlikle devam ediyoruz.

Çaba gösteren bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz.

Bu sayının “Şiir Belleği”nin şairi Onur Akyıl. Konuşma Anıl Cihan’dan. Yazılar Yavuz Özdem, Sema Güler, Neslihan Yalman, İmran Aydın Tali ve Alara Karademir’den. 1. dosya ise “Gelenek ve Geleneğe Başkaldırmak”. Dosya konusunu Hayri K. Yetik ve Mehmet Akay yazdılar. Gelecek sayının konusu “Şiirde Kadın Sesi”.