Genel

Sina Akyol

1950 yılında Ankara’da doğdu. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’nu bitirdi. Reklam yazarlığı yaptı, TRT İzmir Radyosu’nda yapımcı olarak çalıştı; klasik batı müziği programları hazırladı. Şiirsel ifadeleri şaşılacak kadar az sözcükle vermeyi başardığı; tutumlu sözcük kullanımının yanı sıra çok katmanlı bir söz dizimi ürettiği; çok ekonomik, özel bir dile sahip olduğu ileri sürüldü. Şiirleri İngilizce, Fransızca, Danca, Bulgarca, Ro-mence, Yunanca, Litvanyaca, İtalyanca ve İspanyolcaya çevrildi. On şiiri piyano ve soprano için, on şiiri ise piyano ve bariton için, Ali Hoca tarafından, “lied” formunda bestelendi. Şiir kitapları: Su Tadında (1980), Lokmalna Geçen Şen Günlerim (1982), Haytalarla Hatmiler (1990), Ayda Tümör İzleri...

Continue Reading →

Süreyya Aylin Antmen

Süreyya Aylin Antmen 1981’de İstanbul’da doğdu. Anadolu Üniversitesi’nde Sosyoloji okudu. Halen Anadolu Üniversitesi’nde AÖF Felsefe bölümünde okumaktadır. Şiirleri ve yazıları, Varlık, Özgür Edebiyat, Şiir’den, Öteki-siz, NO Edebiyat ve Cumhuriyet Kitap başta olmak üzere pek çok dergide yayımlandı. ilk şiir kitabı Sonsuzluğa Kiracı bu yıl Şirden/Digraf Yayıncılık tarafından yayımlandı. 2008 Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri’nde “dikkate değer” bulundu.

Continue Reading →

Kemal Gündüzalp

1953 yılında Urfa’da doğdu. İlk ve ortaokulu Ceylanpınar’da okudu. Ankara Bahçelievler Cumhuriyet Lisesi’ni, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni bitirdi. İlk şiiri 1971, ilk yazısı 1972, ilk öyküsü ise 1973 yılında yayımlandı. Daha sonra 1976-2015 yılları arasında toplam yüz dokuz (109) dergide altı yüzü aşkın şiir, öykü, eleştiri, deneme, inceleme ve kitap tanıtma yazısı yayımladı. Bazı şiirleri Farsça’ya çevrildi. Bazı Ödülleri: • 1985 Hürriyet Gösteri Dergisi İnceleme/Araştırma Yarışması-Birincilik • 1989 Milliyet Sanat Dergisi Abdi İpekçi Deneme Yarışması-Birincilik • 2003 Samim Kocagöz Öykü Ödülü-Birincilik • 2003 Cegerxwîn Sanat Edebiyat Yarışması Şiir-Birincilik (Kara Tarih-dosya) • 2008 KYÖD-Naci Girginsoy Öykü Ödülü (İlkyaz Şakası-kitap) Yapıtları: Şiir...

Continue Reading →

Karoly Fellinger

20 Kasım 1963 yılında Bratislava’da doğdu; Slovakya’da yaşayan Macar asıllı şair ve yazar. Yetişkinler ve çocuklar için şiir kitapları, masallar ve bir köy monografisini içeren 17 kitabı basılmıştır. İki şiir kitabı Almanca ve Sırpçaya çevrilmiştir. Şiirlerinden bazıları bir İngilizce dil anto-lojisinde yayımlanmıştır. Ayrıca çalışmaları Romence basılacaktır. 2010 ve 2011 yılında Golden Opus ödülünü ve 2013 yılında Macar Yazarlar Derneği tarafından düzenlenen Bóbita şair yarışmasını kazanmıştır.

Continue Reading →

Kader Sevinç

Brüksel'de yaşamaktadır. Şiirleri No Edebiyat, Başka, Ay, İzmir İzmir, BT Sanat, NAR gibi çeşitli dergilerde fanzinlerde yayımlandı. Öğrencilik yıllarında Antalya'da iki arkadaşı ile birlikte NAR adında bir şiir fanzini çıkardı. 2009 yılında AB Komisyonu kültür programı desteği ile Brüksel Şairler Grubu'nun girişimi olan Avrupalı 50 şair ile birlikte Avrupa anayasası tartışmalarına bir tepki olarak gerçekleştirilen projede dizeleri ile yer aldı. "Dizelerle Avrupa Anayasası" şiir kitabı üç dilde yayımlandıktan sonra bir çok AB başkentinde okumalarla tanıtıldı. Kader Sevinç Brüksel'de Paasaporta Sanat Edebiyat Merkezi'nin etkinliklerine katkı sağlamaktadır. Şiir'den dergisi yazı kurulu üyesidir. Uluslararası ilişkiler masterı yapmıştır. AB ve siyasal iletişim alanında çalışmaktadır.

Continue Reading →

Jaime B. Rosa

[caption id="attachment_3173" align="alignright" width="415"] Çağ. İspanyol Şiiri Ant. 2[/caption]   1949 doğumlu (Bellreguard, İspanya’nın Valensiya bölge-sinde). Valenciya üniversitesinde felsefe lisansından sonra egitimini Paris sorbon üniversitesinde sürdürdü. Burada, Balzac’ın “Goriot Baba” eserindeki şahısların Kişisel ve Ruhsal Yanları” başlıklı teziyle 1982 yılında doktorasını yaptı. Doktorasından önce Fransız filolojisinde “Rim-baud´un yasamı ve eserlerindeki yaratıcılık ve yıkıcılık” çalışmasıyla lisans,”Balzac´vari açıklamalı yöntemler” çalışmasıyla da metris yaptı. Bu her iki çalışması da kitap olarak yayınlandı. Sekiz şiir kitabı vardır: Nubes Digitales (Dijital Bulutlar), Océano Claxon (Okyanus klaksonu), La estación azul (Mavi mevsim), Yo leopardo (ben leopardo), De rizo soplo (Kıvırcık soluk), Lugar de polen (Çiçektozu yöresi),...

Continue Reading →

Hüseyin Avni Cinozoğlu

1955 yılında Karabük'te doğdu. Safranbolu Lisesi (1972), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu (1977). Bir süre aynı fakültede doktora, İktisat Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Enstitüsü'nde yüksek lisans programlarına devam etti. Avukat olarak, kamu kurumlarında görev yaptı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Hukuk Müşavirliği'nden emekli oldu. Şiirleri, yazıları ve hikâyeleri Hâkimiyet Sanat, Saçak, Mavera, Varlık, Oluşum, Türk Dili, Sanat Olayı, Bakış, Uğraş, Kaşgar, Yaşasın Edebiyat, Şiir Ülkesi, Yeni Biçem, Akatalpa, Dönemeç, Hürriyet Gösteri, Dize, Mor Taka, Mühür, Kitap-lık, Bizim Şehir, Yeni Binyıl, Islık, Sonra Edebiyat, Hece Öykü, Hece Dergi, Hayal, Zalifre Yazıları dergilerinde yayımlandı. Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki'nde kitap tanıtım yazıları,...

Continue Reading →

Hilmi Nar

Hilmi Nar, siyasi sebeplerden dolayı yurt dışına çıkan, hayata orada çalışarak tutunmaya çalışan binlerce vatandaşımızdan biri. Müzisyen, şiirle iç içe yaşıyor,şiir yazıyor. Kendi dizeleriyle söylersek, "ateşe, suya ve toprağa kan değdi.../ şeytana şahidim çok kötü şeyler yaşandı bu dünyada..." dizeleri onun hayatının ve şiirlerinin özeti gibi duruyor. Kendini lirik bir sesle, dilin içinden dile getiriyor. Toplumsal yaşantıya, ortak çekilmiş acılara tekil olandan yola çıkarak rahatlıkla varıyoruz. Çünkü anlatılan hepimizin ortak geçmişi. Hilmi Nar'ı okuyalım.

Continue Reading →

Hakkımızda

Digraf Yayıncılık olarak yayın hayatına başlayan yayınevimiz faaliyetlerine Şiirden Yayıncılık olarak devam etmektedir. Şiirden Yayıncılık 2005 yılında kuruldu. Şiirle ilgili teorik, inceleme, araştırma ve deneme kitaplarının yayımına öncelik tanıyan bir yayınevidir. “Şiirden”, “Mercan Kitaplık” markalarıyla kitap yayımlamaktadır. Bugüne değin 290’den fazla kitap yayımlayan Şiirden Yayıncılık yayım hayatının beşinci yılında Şiirden Dergisi ile etkinliğini artırarak sürdürmektedir. Şiirden Dergisi şiir bilincini geliştirmek, modern şiiri tanıtmak amacını gütmektedir. Ayrıca ilki 2015’te verilen “Şiirden Ödülü” ile gençleri teşvik amacı güden bir de ödül koymuştur. Üç yıl verilen ödül artık verilmemektedir. Yayınevimizin logosu ve Şiirden adı marka tescillidir.     English Our publishing house, which...

Continue Reading →