Yavuz Özdem

Yavuz Özdem

YavuzOzdem1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1956’da Elazığ’da doğdu. Yüksek Öğrenimini tamamla- dıktan sonra kısa bir süre devlet
okullarında; sonra da özel okullarda öğretmenlik yaptı. Şair halen İstanbul’da
yaşamaktadır.
İlk şiirleri Yazarlar Kooperatifinin çıkardığı, Yazko Ede- biyat ve Attila İlhan’ın
çıkardığı Sanat Olayı’nda yayın- landı. Daha sonra ise Varlık, Hürriyet Gösteri, E
Dergi- si, Yasakmeyve, Kitaplık, Edebiyat Eleştiri, Ötekisiz, Mor Taka, Üç Nokta, İle,
Şiirlik, Atika Şiir, Şiir Ülkesi, Şiir Oku, Islık, Yaratım, Patika, Esmer, Papirüs, Şiirden…
gibi der- gilerde şiirleri ile yer aldı. Şiirleri İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca,
Arapça, İbranice, Azerice Rumen- ce ve Kürtçe’ye çevrildi. Katıldığı festival
kitaplarında, dergi ve antolojilerde yayımlandı.
Şiirlerinin yanı sıra, şiirin sözcüklerle ne yapıp ettiğine baktığı, tekniğin ve biçimin
içeriğini araştırdığı dile ve şiire ilişkin yazılarını Hürriyet Gösteri, Cumhuriyet Ki- tap,
Virgül ve Şiirden başta olmak üzere pek çok dergide yayımladı.
Ayrıca, ustalardan ve genç şairlerden seçtiği örnekler- den yola çıkıp dil-biçim-biçem-
imge gibi konuları ele al- dığı değinileri “Rüzgar Odası” başlığıyla Hürriyet Gösteri
dergisinde 2009’dan bu yana yayımlanmakta.
Atika Şiir (1992) ve ŞİİRDEN dergisi (2010) yönetiminde görev aldı. Digraf Yayıncılık’ın
(2005) kurucuları ara- sında bulundu ve bu yayınevinin ŞİİRDEN dizisi editör- lüğünü bir
süre üstlendi.
Türkiye Yazarlar Sendikası, PEN Yazarlar Derneği üye- sidir.
Yayımlanmış şiir kitapları:
Göl (1991), Bir Yüzle Yürüme- nin Kitabı (1994), Adınız Kime (1997), İstanbul Yolcusu
Kal- masın (1999), Yer Gece Dinlenir (2005), GümüşTen Fotoğraf (2007), Benim
Yapamadığımı Yap (Seçme Şiirler, 2009), Meydanda Kalalım (2010), Yaşlı Kitap
(2014), Yalancı Ke- sinlik (Seçme Şiirler), Unutmama İmgesi (2019)
İnceleme- Eleştiri: Şiir ve Dil (2005), Şiirin Sözü (2011), Yakın Dönem Türk Şiiri (Metin Cengiz'le
birlikte,2022)

 

 

Print                                                            KAPAK ŞABLONU

 

 

 

 

 

 

 

 

benim-yapamadigimi-yap

KAPAK ŞABLONU