Fergun Özelli

Fergun Özelli

FergunOzelli

Fergun Özelli’nin düzyazı şiirleri şiirimizde farklı bir modern şiir damarını yokluyor. Fergun’un şiir tarihinde de özel bir yeri var.