8. Mersin Kenti Edebiyat Ödülü

8. Mersin Kenti Edebiyat Ödülü

edebiyat_afis-01

“Ülkemizde ve Mersin’de edebiyat ilgisini geliştirmek ve ulusal ölçekte bir veri-me dönüştürmek, edebiyat okurlarının dikkatini nitelikli örneklere çekmek üzere; yapıtlarıyla Türk edebiyatının gelişmesine katkıda bulunmuş kişileri onurlandırmak, daha yaygın okunmalarını sağlamak için”, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ( MTSO ) tarafından verilen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü konusunda çalışmalar, ilgili yönetmelik gereğince yürütülmüştür.
Ödül Değerlendirme Kurulu’nda görevli İpek Ongun, Ahmet Ada, Celâl Soycan, Sina Akyol ve Ogün Kaymak söz konusu ödüle 2014 yılı için önerilen adaylar arasından,
1. Modern lirik şiirin imgeye dayalı dönüştürücü gücünü çağdaş bir epope yaratmada kullandığı ,
2. Hayatı kutsallık boyutunda sevmenin, onu bütün olumsuzluklara rağmen yeniden üretmenin şiirini yazdığı,
3. İnsana ve varoluşa dair aşkın söylemiyle ve bilgece tutumuyla geçmişin, şimdinin ve geleceğin hakikatine ışık düşürdüğü,
4. Bu coğrafyanın kültürünü, acılarını ve umutlarını derinden yansılayan çok katmanlı bir şiire vardığı,
5. Alışıldık biçim ve teknikleri sürekli aşmaya çalıştığı şiirlerinde insanı, aşkı, umudu ve ölümü bütün insanî imkânlarıyla kavradığı,
6. Şiir çevirmenliğiyle ve poetik yazılarıyla da çağdaş şiirimizi zenginleştirdiği için kuşağının öncü ve usta şairlerinden Metin Cengiz’i oy birliğiyle ödüle değer bulmuştur.
Ödül töreni 19 Aralık 2014 Cuma günü Mersin’de yapılacaktır.
Celâl Soycan
Sekreter Üye