Tag: Şiir Pençe

Celal Soycan

Celâl SOYCAN : Şair ve yazar. 1948 Gaziantep doğumlu. Gaziantep Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi mezunu; Orman Yük. Mühendisi. Üniversite yıllarında başlayan yazı yaşamı, sonrasında edebiyat ve resim alanında yoğunlaştı. Şiirlerinde insanın yeryüzü serüvenine ilişkin olguları sorunlaştırır. Dil özeni ve disiplinler arası düşünüşüyle, farklı , özgün bir şiir kurar. Yazılarıyla da bu arayışın kuramsal dayanaklarını açığa çıkarmaya çalışır. Son dönem Türk şiiri üzerine düşünen, yazan bir şairdir. Çağdaş resim üzerine de farklı metinleriyle ve eleştirileriyle dikkat çeker. Yapısalcılık ve Fenomenolojik okumaları edebiyat kuramıyla zenginleştiren resim çözümlemeleri, bu alanda özgün bir konuma yerleşmesini sağladı. Bu bağlamda ulusal ve uluslararası düzeyde...

Continue Reading →