Enes Daniş

1993 yılında, Vanlı bir ailenin ilk çocuğu olarak, İstanbul’da doğdu. Ortaokul ve liseyi Keşan’da okudu. Okuma ve yazmaya karşı ilgisi lise yıllarında gelişti. Lise boyunca yazdıklarının bir kısmı okul dergisinde yayınlandı. Lise son sınıfta iki arkadaşıy-la beraber haftalık bir fanzin olan Düş-lük’ü çıkarmaya başladı. Beş sayı kadar sürdürebildiler. Aynı dönemde Genç Paylaşım dergisinin Türkiye çapında düzenlediği yarışmada “Yosun Kokan” şiiriyle ikinci oldu.

2013’te kabul edildiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konser-vatuarı – Oyunculuk bölümünden 2017 yılında mezun oldu. Konservatuarda, öğretmeni Şebnem Sönmez’in de desteğiyle arkadaşlarıyla haftalık fanzin Çaydanlık’ı çıkardılar. Ama bu yayın da pek uzun soluklu olamadı. Eylül 2019’dan beri İstan-bul Devlet Tiyatrosu bünyesinde oyuncu olarak çalışmaktadır. Şiirleri ‘Şiirden’ ve ‘Ecinniler’ dergilerinde yayınlanmıştır.