25 %

Şiirden Sayı 15

 80,00  60,00

Kategoriler:

Book Details

Sayfa

100

About The Author

Şiirden

Şiirden

Ocak – Şubat 2013

Yaşadığımız coğrafyadaki en dramatik sorun, entelektüel birikimin kesintili akışıdır. Bunun sosyo-politik nedenleri yeterince biliniyor: Başta uluslaşma sürecine ilişkin tarih ve toplum kurgusu olmak üzere, kültürel belleği kıyıma uğratan askerî darbeler. Doğu/ Batı eksenli arayışlar ve gerilimler, modemiteyle kurulmaya çalışılan sancılı ilişki, nesnel koşulların yeterince beslemediği sanatsal dönemeçler, metafizikten yalıtılmış bir rasyonalite içinden ıskalanmış birey olma serüveni vb…

Yeni olanı da soğurarak kendini yeniden üretirken sık sık engellenen, kesintiye uğrayan ya da karartılan entelektüel miras, helkesin ve hepimizin zihin haritasında yığınla travmanın da yapı-söküme alınacağı yerdir. Bu travma yumağının odağında dil’sel bir sorun van Ötekini, faildi olanı düşmanca bir imha duygusuyla karşılamak; eleştirel vicdanı bütünüyle durdurmak; anlama, anlamlandırma ve dönüşüm diyalektiği içinden bir kendilik inşâsında yetersizlik ve bütün bunları emziren kötücül bir dil!

Politikadan spora, inançtan aşk’a, sanattan gündelik ilişkilere kimsenin kimseyle söyleşmediği monolitik bir şiddet dili egemen. Hepimiz, konsolide ettiğimiz değerlerimizi, yargılarımızı, hükümlerimizi ve çözümlerimizi bağırarak ötekinin hayatına boşaltıyoruz. Bu sanatta da böyle; dil’i bir varoluşsal olanak bilerek sınıra sürmekle nah edebiyatta da, şiirde de böyle… Poetik tartışmalardaki erkek egemen şiddet dili, daha iyi bir hayatın mümkün olduğunu sezdirmek için çırpman şairlerin ilişkilerini de zehirliyor.

Bu paradoksla her birimizin teker teker yüzleşmesi gerekiyor, feminen bir duyusal kapasiteye, daha merhametli bir sese, ötekinin acısma daha özerdi bir temasa, teskin edici ve onana bir yavaşlamaya hepimizin ihtiyacı var. En başta kendi yazmaya çalıştıklarımız; şiir ve bütün bir edebiyat buna da yaramıyorsa kendimize de, okura da, hayata da yazık değil mi?

Dergimizin bu sayısında soruşturma konusu geçen sayımızdan devam eden “Ontolojik Açıdan Şair Ve Şiiri”. Jean-Pierre Cıespel, Celâl Soycan, Ahmet Ada ve Yaşar Güneş dosya sorusunu cevaplıyor. Metin Cengiz Şiir Kitaplan Arasında bu sayıda Tuğrul Tanyol ve Hüseyin Ferhad’ın şiirlerinin neliğine ilişkin yazıyor. Ahmet Ada, şiir oluş açısından bu sayıda 1980 sonrası şiirimizin uç beylerinden, küçük İskender’in son yapıtlarına ilişkin değerlendirmelerini bizlerle paylaşıyor.

Edebiyat Dünyamızda bu sayımızda şair dostlarımızdan Tahar Bekri ile Tunus’ta olan bitenler üzerine yapılan bir konuşmayı sunuyoruz. Mehmet Gökyayla genç şairleri değerlendirmeye devam ediyor.

Onur Akyıl bu sayıda Yücel Kayıran’m şiiri üzerine düşünüyor. Duygu Kankaytsm ise bu sayıda Lale Müldür şiirine ilişkin düşüncelerini yazıyor. Gelecek sayımızın dosya konusu ise “Şair Kadın Özel Sayısı”. Bu sayının editörleri Müesser Yeniay ile Duygu Kankaytsm.