Şiirden Sayı 9

 100,00

Kategoriler:

Book Details

Sayfa

100

About The Author

Şiirden

Şiirden

Ocak – Şubat 2012

Şiirden dergisinin, 9. sayısının dosya konusu geçen sayıdan devam eden “Şiir ve Hakikat”. Şiirden dergisi ülkemizde bir ilki gerçekleştiriyor. Bu sayıdan itibaren derginin dosya konuları hakkında yöneltilen soruları başka ülkelerden şairler de yanıtlayacak. Bu sayımızda Gerard Augustin, Tahar Bekri ve Jaime B. Rosa şiir ve hakikat hakkındaki görüşlerini bizimle paylaşan şairler. Şiir ve hakikat konusundaki görüşlerini bizimle paylaşan Fransız şiirinin önemli şairlerinden Gerard Augustin‟i yitirmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisini arka kapakta yer verdiğimiz bir şiiriyle uğurluyor, Edebiyat Dünyasından adlı bölümümüzde ise anısını yaşatıyoruz.

Metin Cengiz “Şiir Kitapları Arasında” adlı bölümde, yeni bir okumayla Asaf Halet Çelebi, Ahmet Muhip Dranas ve Hüseyin Peker şiirleri üzerinde duruyor.

Yücel Kayıran “Münkir ile Nekir Defteri” adlı bölümde edebiyat ortamımıza eleştirel bir gözle bakmayı sürdürüyor. Hilmi Yavuz: „Felsefe Sistemli Bir Dünya Görüşüdür‟, Metin Celal ve Yıllık Envanteri (!), Ömer Erdem Kime Çürük Dişliler Diyor, Şeref Bilsel ve Hırsızlık Durumu, İkiyüzlü Sağcı Zihniyetin İfşası ara başlıklarını taşıyan bu yazılar yine çok konuşulacak.

Onur Akyıl “Şiirin Kayıp Defteri” adlı bölümde okurları genç şairlerin iyi şiirleriyle buluşturmaya devam ediyor; bu sayımızın genç şairi Büşra Kurtar.

Volkan Hacıoğlu “Uykusuz Şehrazat: Enis Batur ve Gri Divan” başlıklı yazısında, Enis Batur‟un şiir serüveninden bir kesiti ele alıyor.

Hasan Efe Mehmet Sarsmaz‟ın İzmir Horozu‟na tutuyor merceğini.

Bu sayımızda İlhan Berk‟in bir deseni ile Behçet Necatigil‟in Halil İbrahim Bahar‟a yazdığı 1976 tarihli bir mektuba yer veriyor ve mektupta sözü edilen Halil İbrahim Bahar‟ın “Kalmayan” adlı şiirini yayımlıyoruz. Halil İbrahim Bahar‟ın arşivinde yer alan mektup ve deseni yayımlanması için Şiirden‟e ulaştıran Can Bahar ve Derya Aydedim‟e teşekkür ediyoruz.

Edebiyat Dünyasından, Şiir Aktüel ve Kitap bölümlerimizde yer alan yazı, yorum, haber ve değerlendirmeler de ilgiyle okunacak türden.

Gelecek sayımızın soruşturma konusu, üzerinde onca durulmasına, hakkında kitaplar yazılmasına karşın şairlerin okumamak ye da anlamamakta direnç gösterdikleri “İmgenin Şiirdeki İşlevi”.

Bu sayıda şiirleriyle yer alan şairler:

Sina Akyol, Metin Cengiz, Müslim Çelik, Yusuf Alper, Mehmet Sarsmaz, Ogün Kaymak, Volkan Hacıoğlu, Erol Özyiğit, Zafer Yalçınpınar, Müesser Yeniay, Zehra Betül, İnan Ulaş Arslanboğan, Yavuz Yavuzer, Adnan Algın.