25 %

Şiirden Sayı 19

 80,00  60,00

Kategoriler:

Book Details

Sayfa

100

About The Author

Şiirden

Şiirden

Eylül – Ekim 2013

İslamiyet de kutsal kitabı olan diğer dinler gibi kutsal kitabın (Kur’an’ın) yorumu ve bu yorum üzerinden gerçekleştirilen pratiğe dayanır. Dinler içindeki birden fazla mezhebin, tarikatın, inanç farklılığının sebebi de budur. Ve her yorum kutsal kitabı kendisinin daha doğru açıkladığı iddiasındadır. Mezhep ve tarikatlar arasındaki çatışmaların sebebi de budur. Tarih böylesi din savaşlarının acı deneyleriyle doludur. Demokrasi, sekülarizm, laiklik diğer temel sebepler (sınıflar arasındaki savaşlar vb.) yanında bu din savaşlarının sonucunda gelişen çoğulcu zihniyet yapısının ürünüdür. Batı bu çoğulcu zihniyet yapısını siyaset de dahil hayatın her alanında başarmıştır. İslam dünyası ise Türkiye hariç İslam’ın şeriat devleti denebilecek katı yorumlarıyla biri olmazsa diğeri de olmayan demokrasi/laiklik arasında bir gel-git savaşı içinde. Ve bu savaş Mısır, İran, Suriye, Irak gibi İslam ülkelerinde trajik bir süreçte işliyor, kardeş kardeşi, Müslüman Müslüman’ı kanlı bir düşmanlık duygusu içinde öldürüyor. Diğer İslam dünyasında da benzeri şeyler yaşanıyor. Ülkemiz de bu tehlikeli sularda kopan fırtınaya tutuldu tutulacak duygusu vermiyor değil. Ve biz şairler bu koşullarda yazıyoruz.

***

20. sayıdan itibaren dergimizde Ogün Kaymak yönetiminde “Bir Sonraki Sayı” adlı bir bölüm hazırlıyoruz. Bu sayfalarda genç şairlerin ad ve soyadları yanı sıra bir rumuzla “siirdendergi@gmail.com” adresine gönderecekleri şiirler değerlendirilecek ve yayıma uygun görülenler kısa açıklamalarla yayımlanacak. Gönderilen şiirlerin yayıma uygun görülmesi için en az iki şair tarafından onaylanması koşulunu getiriyoruz. Dergi eposta adresine gelen şiirlerin rumuz adlarıyla değerlendirmeyi yapacak şairlere gönderileceğini söyleyelim. Bu şairler Zeynep Uzunbay, Ahmet Bozkurt ve Müesser Yeniay’dan oluşuyor. Yayımlanan şiirlerin sahiplerinin gerçek ad ve soyadları bir sonraki sayıda belirtilecek. Böylece iki orta kuşaktan ve bir de genç kuşaktan üç şairin, şiir bilincinin yükselmesine katkıda bulunacağına inanıyoruz.

Dergimizin bu sayısının dosya konusu “Şiirin Gündemi, Gündemin Şiiri”. Celal Soycan, Asuman Susam ve Nilay Özer dosya konusunu yazdılar. Gelecek dosya konumuz ise “Modern Şiirde ‘Okur Sorunu'”