25 %

Şiirden Sayı 24

 80,00  60,00

Kategoriler:

Book Details

Sayfa

100

About The Author

Şiirden

Şiirden

Temmuz – Ağustos 2014

İnsan haklarının, demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının, sosyal devlet anlayışının egemen olduğu 20. yy’da ne yazık ki kabul e-dilemez insanlık suçları, hukuk ihlal-leri, soykırım görüntüsü veren vahşi savaşlar yaşıyoruz. Komşu ülkelerde hava bu açıdan oldukça sıcak. İsrail devletinin Gazze’de yürüttüğü savaş ise her bakımdan bir soykırım. Gazze bombardıman altında. Hastaneler, ev-ler, lokantalar, fırınlar hedef gözetile-rek vuruluyor. Çoluk çocuk ayırt et-meden sivil insanlar öldürülüyor. Ga-zeteciler hedef alınıyor. Kısaca dün Yahudilere yapılan soykırımı bugün İsrail devleti gerçekleştiriyor. Avrupa devletleri ve ABD ikiyüzlü bir politi-kayla siyaset yapmaya devam ediyor. Biz bu vahşeti protesto ediyor, bu in-sanlık suçunun bir an önce bitmesini istiyoruz.

Özdemir İnce, bütün bilgi birikimi ve deneyimiyle dergimizi zenginleştirme-ye devam ediyor. Bu sayıda yine şiir dünyamızda yerleşmiş, birçok yanlışa parmak basıyor, kalıp haline gelmiş birçok düşünceyi tartışıyor. Lauren Mignon’un Metin Cengiz tarafından dilimize çevrilen yazısı ise Modern Türk Şiirinin kurucularından Ahmet Haşim’in şiir düşüncesini seriyor gözler önüne.

Bu sayının dosya konusu “İkinci Yeni Halen Bir İmkan mı?”. Metin Cengiz ve Ali Galip Yener, dosya konusunu yazdılar. Gelecek dosya konumuz ise “Heidegger Odağında Şiir ve Metafi-zik”