25 %

Şiirden Dergisi Sayı 74

1309-9086

 80,00  60,00

Kategoriler: , , Etiketler: , ,

About The Author

Ortak

Ortak eser

Şiirden Dergisi 74. sayısı ile okuru karşısında. 13. yılının ilk ikinci sayısı ile okuru karşısında. Şiirden alışılmış, kanıksanmış, içi boşalmış değer yargılarıyla süslü dergileri değil  dünya şiirini tanımak isteyen, şiirimizi yeniden okuyan ve değerlendiren, çağdaş değerlere önem veren okurunun eleştirel bilincine hitap  etmeye çalışıyor. Şimdiye değin çıkan bütün sayılarımız hep bu amacı güttü. Şimdi de bu amaca yönelik çabalarla ilerlemeye çalışıyoruz. Görsel olarak da Şiirden Dergisi grafikerimiz Deniz Şensöz’ün yaptığı kapak konsepti ile göz doldurmaya devam ediyor. Dergide yazı ve şiirleriyle yer alan yazar ve şairlerin fotoğrafları görsel olarak da dikkat çekiyor. Deniz Şensöz’e teşekkür. Klasik ve alışılmış bir sözle girelim: Her zamanki gibi yeni isimler ve zengin içeriğiyle Şiirden Dergisi yine arşivlik. Her sayısı ilgiyle karşılanan dergide bu defa şair Tuğrul Keskin ile İrfan Yıldız Beşlioğlu’nun dosyaları yer alıyor. Tuğrul Keskin ile röportaj Bircan Çelik’ten, yazılar Metin Cengiz, Ünal Ersözlü, Kerim Topbaş ve Aslıhan Tüylüoğlu’ndan. İrfan Tıldız Beşlioğlu ile röportaj Şiirden’den. Yazılar ise Hasan Öztoprak, Murat Karacan ve Gökhan Akçiçek’ten. Mustafa Durak göstergebilimi eleştiri konusu yaptığı yazı dizisinde bu sayıda, “Yapısalcılığın Babası Claude Lévy Straus’a Eleştirel Yaklaşım 1” yazısı ile yer alıyor. Mustafa Durak özellikle de yapısalcılık ve göstergebilimin şiirde yetersiz kaldığı noktalara dikkat çekiyor. Özellikle de Saussure’ün dilde yalnızca karşıtlıklar olduğu düşüncesini Oidipus söylencesi bağlamında masaya yatırıyor. Celal Soycan “Poetik Notlar” başlığıyla teorik okumalarına derkenar düşüyor, tartışıyor, düşünüyor. Bu sayıda şairin şiirine içkin olan değerlerle gündelik hayatta şairin yapıp eyledikleri arasındaki çelişkiye odaklandığı eleştirisini yayımladık Poetik Notları’nın. Halim Şafak bu sayıda Müesser Yeniay’ın şiirindeki aşkın ve cinselliğin hallerini “hayal”, “rüya” ve “hayat” kavramları ekseninde, şairin son kitabı Güller Yükseliyor Dumanlar Gibi kitabını temel alarak irdeliyor. “Dünya Şairleriyle Poetik Söyleşi”nin bu sayıdaki konuğu, ünlü Fransız şairi ve Le Temps des Cerises (Kiraz Zamanı) editörü Francis Combes. Bu sayıda değişik 7 ülke şairinin şiirlerine yer verdik;  çevirileriyle katkıda bulunanlar: Eser Ceran Erdi, Maryam Bahrami Nejad, Hüseyin Duygu, Metin Cengiz, Adnan Zengin, Aysen Ritzauer. Her biri kendi ülkesinde saygın bir yere sahip bu şairlerden yapılan çeviriler ayrıca editörler kurulunda gözden geçiriliyor. Türkiye’den Mehmet Sadık Kırımlı, İbrahim Kamberoğlu, Celal Soycan, Gültekin Emre, Metin Cengiz, Tuğrul Keskin, İlhan Kemal, İrfan Yıldız Beşlioğlu, Müesser Yeniay, Eyüp Ekinci, Hasan İldiz, Furkan Eren Ekici, Mehmet Rahmi Kadıoğlu.