Şiirden Sayı 3

 100,00

Kategoriler:

Book Details

Sayfa

100

About The Author

Şiirden

Şiirden

Ocak – Şubat 2011

Şiir’den Dergisi, 3. sayısının soruşturma konusunu “Modern şiirde anlam ve anlamlandırma” olarak belirledi, Metin Cengiz’in yönelttiği soruları Doğan Özlem, Nizamettin Uğur ve Mahmut Temizyürek yanıtladı. Müesser Yeniay’ın dergilerle söyleştiği köşemizin konuğuysa Kitap-lık Dergisi’nden Murat Yalçın oldu. Metin Cengiz modern şiirde anlam sorununu irdelerken, Celâl Soycan şiir eleştirisi için okuma önerilerini liste halinde sunduğu yazısında şiir eleştirisi için bir kaynakça sunmanın öneminin altını bir kez daha çizdi. Kenan Yücel “Mecnun Dalı” kitabını odağa aldığı yazısında bu kez Şeref Bilsel’in şiiri üzerine yoğunlaştı. Metin Cengiz’in şiir kitapları arasındaki yolculuğunun duraklarıysa Fikret Demirağ, Ataol Behramoğlu ve Sennur Sezer’in tüm şiir kitaplarıydı. İsmail Mert Başat sinemanın ve şiirin dili üzerine yazmayı sürdürürken, Müesser Yeniay “Emeğin Ahlakı” adlı yazısında İletişim Yayınları’ndan çıkan ve İshak Reyna’nın derlediği “Yazarın Kuramı – Eserimi Nasıl Yazdım?” adlı kitabı inceledi. Yavuz Özdem, Ataol Behramoğlu’nun şiirlerinden yola çıkarak şiirde öznelliğin sınırını sorgularken, Hüseyin Avni Cinozoğlu Haydar Ergülen şiirini ele aldı. Onur Akyıl Şiirin Kayıp Defteri adlı bölümümüzde genç şairlerin şiirleri üzerine yazmayı sürdürüyor; bu sayımızın genç şairleri Kerim Akbaş, Semih Yıldız ve Alper Volkan Dikyar. Volkan Hacıoğlu, İngiliz şair Philip Larkin’in 1967 yılında yazdığı “Annus Mirabilis” şiirinden yola çıkarak Batı’da, 1960’lı yılların sonuyla 1970’lerin başında, cinsel ahlâk yargılarında gerçekleşen köklü değişimlerin yol açtığı Cinsel Devrim’i ve onu simgeleyen Lady Chatterley Davası’nı ele aldığı yazısında sanat ve müstehcenlik ilişkisini ele aldı. Prof. Sevinç Özer’in yazısı edebiyat karşılaştırmalarında stratejiler ve edebiyat politikaları üzerine önemli gözlemler içerirken, Arda Cevahir şiirin iç işleyişindeki devinimin ve şiirselliğin nasıl sağlandığının izini sürüyor. Patrick Galvin’in “Editöre Mektup” adlı şiiri ile Ravi Shankar’ın “Soyutlamaya Övgü: Somut imgelemin Ötesine Geçmek” adlı yazısını ise Volkan Hacıoğlu İngilizceden dilimize çevirdi. Bu sayıda şiirleriyle yer alan şairler: Sina Akyol, Müslim Çelik, Metin Cengiz, Halim Yazıcı, Hüseyin Avni Cinozoğlu, Cengiz Kılçer, Selami Karabulut, Gökçenur Ç., Cevahir Bedel, Süreyya Aylin Antmen, Sezgin Öndersever.