Gennadi Aygi Türk okurunun 1990 yılından bu yana, yaklaşık 30 yıldır okumaya hasret kaldığı, Pablo Neruda, Nicolas Guillen, Aragon, Eluard, Henri Michaux, Robert Desnos, René Char vb. son dönem soy şairlerinden. Evet, yaklaşık 30 yıldır yukarıda adını andığımız soy şairlerden bir şair çevrilmedi dilimize.
İşte, bütün dünyada tanınan, Çuvaş asıllı, Rusça yazdığı için Rus şairlerinden sayılan Gennadi Aygi bizim bu susuzluğumu ve eksikliğimizi giderecek bir şair.