23 %

Şiirden Sayı 29

 80,00  62,00

Kategoriler:

Book Details

Sayfa

100

About The Author

Şiirden

Şiirden

Mayıs – Haziran 2015

“Şiir eleştirisi yoktur.” Bu sözü sık sık du-yar olduk. Bu sözün ardından söz şiire de getirilir, olmadık şeyler söylenir. Bu söz eskiden de söylenirdi. O dönemlerin der-gilerine bakıldığında şairlerin en çok eleş-tirmen olmadığı konusunda yakındıkları görülecektir. Nurullah Ataç’ın zar atıp şair tayin ettiği dönemden bugüne bu söz şii-rin klasiği olmuş durumda. Memet Fuat, Mehmet H. Doğan, Doğan Hızlan gibi eleştirmenlerin şiir üstüne yazdığı, Cemal Süreya’nın hiza biçtiği günlerde bile yine dillerden eksik olmazdı bu söz… Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Söylenmek istenen “benim şiirimi şöyle evire çevire(!) öven yok” olunca bu sözün sav söz hale gelmesi de doğal. Yani bu sözün yakın okumasını yaparsanız, sözün altında şiirinin övülmesi isteği yatmaktadır.

Gerek şiir kuramı ve gerekse e-leştirisi konusunda yazılanlara baktığı-mızda söylediklerimizin doğruluğu ortaya çıkar. 1990lı yıllardan bu yana şiir kuramı hakkında ülkemizde yayımlanan mutlaka okunması gereken (temel) çeviri kitapların sayısı önceki yıllardan bir hayli fazla. Şiirin neliği konusunu açıklayıcı telif kitap ve yazıları da geçtiğimiz yıllarla kıyaslanama-yacak denli hem içerik hem nicel olarak daha zengin. Bütün bu gelişmelere karşın “eleştiri yok” demek dediğimiz gibi ya öv-gü düzen birilerinin olmadığına bir yakın-ma, ya da kendisinden başkasının olmadı-ğını gizli bir ima. Demem o ki bu sözlerin geçerliği yok. Haksızlık yapmayalım, say-gısızlık da yapmayalım. İşte Şiirden Dergisi var ve burada yazılanlar var.

Bu sayının dosya konusu “Eleştiride Yapısalcılığın Getirdiği Ola-nak” Celal Soycan, Sina Akyol, Metin Cengiz, Küçük İskender Gelecek dosya konumuz ise “Türk Şiirinin Dışardaki Görüntüsü”