25 %

Şiirden Sayı 22

 80,00  60,00

Kategoriler:

Book Details

Sayfa

100

About The Author

Şiirden

Şiirden

Mart – Nisan 2014

1950’de özel bir yasayla kurulan ve 2005’te değiştirilen ve bir yasayla Kültür Bakanlığı’nın inisiyatifine bırakılan “Koruma Kurulları” yasa-sıyla gün geçmiyor ki kültürel ha-yatımıza renk veren tarihi bir me-kanımız yok olmasın. İşte Emek Si-neması, Ayvansaray, Yedikule. Ko-ruma Kurulu yıkım kurulu haline geldi. Yıkılan yerlere bol para geti-ren yapılar dikiliyor. Şimdi sıra Kültür Bakanlığı bünyesinde kuru-lan “Türkiye Sanat Kurumu”nda. Nitekim alınan duyumlara göre tiyatro, bale gibi devletin mutlaka desteklemesi gereken sanat dalları-nı zor günler bekliyor.

Bu sayıda yeni bir yazı dizisine yer vereceğiz. Yabancı ülkelerdeki Fes-tival İzlenimleri. İlk yazı şairimiz Müesser Yeniay’dan. Sayfamız di-ğer yazarlara da açıktır. Okuyucu-larımızın severek okuyacaklarına inanıyor, şimdiden keyifli okuma-lar diliyoruz.

Bu sayının dosya konusu ‘Şiiri-mizde Seksen Sonrası Dönem’. İs-mail Mert Başat, Haydar Ergülen, Orhan Kahyaoğlu, Osman Çak-makçı, Zehra Betül Yazıcı dosya konusunu yazdılar. Gelecek dosya konumuz ise “Şiir ve Ütopya”.