25 %

Şiirden Sayı 27

 80,00  60,00

Kategoriler:

Book Details

Sayfa

100

About The Author

Şiirden

Şiirden

Ocak – Şubat 2015

Şiirden Dergisi yayımlanalı yaklaşık beş (5) yıl oluyor. 30. sayıyla beş yıl bitiyor. Şahsen takip ettiğim dergilerde Türk şiiri hakkında 30 yıllık deneyimi bu beş yılda edindiğimi söyleyebilirim.

Eskiden eleştirmen yokluğundan yakınılırdı. Mevcut eleştirmenler de kayır-macı, adalet duygusundan yoksun oldukları konusunda eleştirilirdi. Bu yakınma, şikayet taşrasından merkeze, yaşlısından gencine herkesin ağzındaydı. Bunda da haksız sayılmazdı kimse. Gör-düğüm kadarıyla birçok şair sükût suikastına uğruyordu. Ahbap çavuş iliş-kileri geçerliydi. Ve bu durumu, şiir ale-minde herkes şikayetçi olsa da, kimse açıkça dile getiremiyordu. Yaratılan “algı” ortamına bir “rıza” durumu da vardı. Aslında herkes kendi eleştirmenini isti-yordu. Şiirlerini metheden, öne çıkaran eleştirmendi beklediği. Hakçası Türk şiiri-nin ahvali buydu.

Şimdi garip olan da bu durumun aynen isteniyor olması. Eleştiri yokluğun-dan yakınılırken eleştiri mekanizması işlemeye başlayınca oluşturulan yapay “algı” ortamının bozulmasından genel bir huzursuzluk duyuldu. Ama biz bu “yapay algı” ortamının üstüne “Şiirden Dergisi” olarak gitmeye devam edeceğiz. Sahici, varoluş sorunlarını dert edinmiş, hakikat ya da hakikatimsi üreten şiirden yana tavrımızı sürdüreceğiz. Eleştiriyi de günün birikimiyle yapmaya devam edceğiz.

Bu sayının dosya konusu “Şiir Eleştirisinin Neresindeyiz.” Hayri K. Yetik, Yavuz Özdem, Ali Galip Yener ve Ogün Kaymak dosya konusunu yazdılar. Gelecek dosya konumuz ise “Ders Kitaplarında Günümüz Türk Şiiri”