25 %

Şiirden Sayı 26

 80,00  60,00

Kategoriler:

Book Details

Sayfa

100

About The Author

Şiirden

Şiirden

Kasım – Aralık 2014

Şiirden Dergisini yayımlamaya baş-ladığımızda amaçlarımızdan biri de diğer ülkelerin şairleri ile samimi i-lişkiler kurmak, karşılıklı şiir çevir-mek ve yazı yayımlamaktı. İkinci a-macımıza çeviri güçlükleri sebebiyle tam olarak ulaşmış olmasak da ilk amacımız gerçekleşmiş durumda. Kısaca dergimiz yabancı ül-ke şairleri ile, ülkemizde hiçbir der-ginin şimdilik sahip olmadığı bir i-lişki ağına sahip.

Bu ilişki gün geçtikçe daha da köklü bir hale geliyor. Kişisel ilişkilerimiz Şiirden Dergisi etra-fında kurumsallaşıyor. Hedefimiz bu kurumsallaşmayı daha da kalıcı ve üretici bir boyuta taşımak olacak elbette.

küçük İskender bundan son-ra dergimizin sürekli yazarları ara-sında yer alacak. “Gece Dürbünü” başlıklı yazılarıyla dergimize renk katacak. Dergimizin sürekli yazar ve şairlerinden Müesser Yeniay da “Şiir Belleği” adlı köşesinde yazılarını sürdürecek. Gençlere ayırdığımız sayfalar ise her zamanki gibi zenginleşerek sürecek.

Bu sayının dosya konusu “Şiir ve Formun Siyaseti.” Metin Cengiz, Yaşar Güneş ve Zehra Betül Yazıcı, dosya konusunu yazdılar. Gelecek dosya konumuz ise “Şiir Eleştirisinin Neresindeyiz.”