25 %

Şiirden Sayı 14

 80,00  60,00

Kategoriler:

Book Details

Sayfa

100

About The Author

Şiirden

Şiirden

Kasım – Aralık 2012

15. sayımızla birlikte iki yılı geride bıraktık. Özellikle son dönemde yayımladığımız eleştiri yazılarıyla bir kez daha göldük ki: Şiir ortamımız çağdaş, nesnel, dizgeli, kültürel donanımı ve metinlerarası dolayımı sağlam bir eleştiriyi kabullenecek bir demokratik kültürü içselleştirebilmiş değil. Nesnesini, edebiyatın ölçüleri ve gerekleriyle çözerek anlamaya çalışan, vardığı yargılan nesnesinde işaret edebilen ve sonuçta yazarın da, okurun da, eleştiri kurununum da yaralanabileceği bir eleştiriden niçin rahatsızlık duyulur?

Ülkemizdeki gündelik politik atmosferden genel politik tavır alışlara kadar sinmiş gergin, militer,öfkeli, seyircilere oynayan kıyıcı bir dil, elbette öteki toplumsal süreçleri de etkiliyor, toplumun her kesimi zaten böyle iletişiyor! Belki edebiyatın ve özellikle de şiirin buna karşı dilsel, zihinsel ve etik bir imkân sunduğu söylenebilir, ama gözlenen o değil. Sevgili Özdemir İnce’nin söyleyişiyle “sahte para” hep ve hâlâ dolaşımda. İmaj kaygısı ve dayanışma kültürü, şiir ortamında da eleştirel vicdanı ve aklı köreltebiliyor. Dergimiz, bu ve benzeri olguların farkında bir yükümlülükle yayımladığı eleştiri yazılarım elbette sürdürecektir; ama, dipte zonklayan kötücül nabzı da işaret etmek gerekiyor.

* * *

Bu sayıda da, çoğu bilindik şeyler üzerinden yeterince anlaşılmadığım sandığımız sorunları konuşmayı sürdürüyoruz. “Ontolojik Açıdan Şair ve Şiir” dosyasında Celâl Soycan’ın ve Metin Cengiz’in yazılan var. Yücel Kayıran’m “Felsefi Şiir” kitabında kapsamlı biçimde tartışmaya açtığı ve incelediği Ontik Şiir/ Epistemik Şiir ayrımına da bir ucundan bitişen. Metin Cengiz’in “Felsefe ve Şiir” kitabında şiirin felsefeyle bilgibilimsel ve söylemsel geçhgenliği sorunuyla bakışımlı bu başlık altında yazılan gelecek sayımızda da sürdüreceğiz. Başka kitaplarda ve delgilerde de konuya ilişkin daha önce yayımlanmış kıymetli yazılar var. İlgilisi, bütün bu çalışmalara gerekli ilgiyi gösterdiğinde, yararlı bir kuramsal bütüne ulaşmış olacaktır.

* * *

Metin Cengiz “Şiir Kitapları Arasında” adlı bölümde İsmet Özel şiirine ilişkin yazıyor.

Ahmet Ada, Şükrü Erbaş’ın şimdilik kaydıyla son şiir kitabım lirizm ve modem şiir bağlamlarında değerlendiriyor.

“Edebiyat Dünyamızdan” köşesindeki yazılar edebiyat dünyamıza eleştirel bakmaya devam ediyor, eleştirinin hayatımızda edeple ilgili konularda etkin olması doğrultusunda çabasını sürdürüyor.

Volkan Hacıoğlu Tuğrul Tanyol’un şiir dünyasını değerlendiriyor.

Mehmet Gökyayla ve Onur Akyıl genç şairleri değerlendirmeye devam ediyorlar.

Duygu Kankaytsın bu sayıda Sennur Sezer şiirinde kadın dünyasına merceği tutuyor.

Şairlerimiz şiirleriyle yerlerim alıyorlar.

Gelecek sayımızın soruşturma konusu, yine “Ontolojik Açıdan Şair ve Şiiri”.