25 %

Şiirden Dergisi Sayı 78

 80,00  60,00

About The Author

Ortak

“Editörden

 

Sanal aleme fena takıldık. İnsanların artık hayatla ilgili sorunlara ilgisiz oldukları, imajın ön plana geçtiği, yapay hedeflerin gerçek hayatın yerini aldığı ve benzeri yorumlar hakikati ifade ediyor diye düşündük. Dünyanın bu yönde hızla değişip dönüştüğüne inandık. Enformasyonun, internetin ve sosyal medya hayatın bu hızı arttırdığını söyledik, yazdık. Metaverse (sanal evren)’in bu alemi arttırdığını, ticaretin, para oyunlarının, kısaca çağımıza özgü hiper kapitalist gelişmenin bu alemde ak-tığını tartıştık, konuştuk. Artık sanat da bu alemde önemli bir varlık gösteriyor. Bu açılım artık sınırsız bir düzleme ulaşmış bir durumda. Maddi varlıklarımız boyut değiştirdi. Tam da bunları yaşadık (belki), (belki) yaşıyoruz.

Ama bir taraftan da gerçek hayat olanca gücüyle kavrıyor bizi. İçinde yer aldığımız, soluduğumuz evren kuşatıyor bizi, bundan kaçış yok. Azcık özgürlük bir haftalık tatil anlamına geliyor ancak. Hayat pahalılığı ümüğümüzü sıkıyor. Bazıları da nemalanıyor bu durumdan. Politik olay ve olgularla ilgileniyor, dünyada olup bitenleri merak ediyor, günlerce konuşup tartışıyoruz. Hayat biçimlerimize müdahaleye karşı sert tavırlar alıyoruz. Daha dün Fransa’da, biriken toplumsal çeşitli sebeplerle toplum resmen patladı. Liseliler yakıp yıktı Paris’i, cehenneme çevirdi hayatı. Bu Fransa’da yaşanan ilk patlama değil. Bu tür olaylar yalnızca Fransa’da da yaşanmı-yor. Dünyanın çeşitli ülkelerinde benzeri patlamalara tanık oluyoruz. Dün İran’daki kadın dayanışması unutulmamalı. Bizdeki Gezi olayları ise halen canlılığını koruyor.

Bu durumda sanal alemin gerçek hayatın yerini aldığını söyleyebilir miyiz? Gerçek hayat bizi şekillendirirken  artık sanal alemin içinde devindiğimizi, soluk alıp verdi-ğimizi söyleyebilir miyiz? Bence söylenmesi gereken gerçek hayat ile sanal alemin iç içe geçtiği. Sanal aleme en fazla uzak duranın da işi düşüyor sanal aleme. Sanal alemde dönüp dolaşanların hayatlarıyla ilgili etkileyici kararlar gerçek alemde alınıyor. Sanal alemde kazanılan hayatlar bile ancak gerçek hayat ile anlam bulabiliyor.

Sanal alem ile dünyanın artık eski dünya olmadığı el-bette katı bir gerçek. Dünyanın güneşin etrafında dön-mesi gibi bir olgu bu. Ama sanal alemin gerçek hayatın yerini aldığını söylemek de uçağın icadıyla artık hayatın semada geçeceğini söylemek gibi boş bir iddia.

***

 

Yayın- sanal alem ilişkisine gelebiliriz. Sanal yayımcılığın (kitabın, derginin..) kağıt baskının yerini alacağı savları dünyanın hiçbir yerinde tutmadı. Evet bir sarsıntı geçiriyoruz ama bu sarsıntının zamanla durulacağını söylemek mümkün. Kağıt baskının yerini almayacak evet ama sanal alemi de boşlamamak gerekiyor, gerekecek.

 

 

Klasik ve alışılmış olarak: İsimler ve zengin içeriğiyle Şiirden Dergisi yine arşivlik. Her sayısı ilgiyle karşılanan dergide bu defa şair Mehmet Yaşın’ın dosyası yer alıyor. Röportaj Tamer Öncül’den. Yazılar ise: Alaın Mascarou, Yıannis Ioannou, Ahmet Yıkık ve Halil Karapaşaoğlu’dan. Celal Soycan “Poetik Notlar 6″ile teorik okumalarına derkenar düşüyor, tartışıyor, düşünüyor. Mustafa Durak Melih Cevdet Anday ile Ahmet Uysal’ın birer şiirini göstergebilime eleştirel bakışla değerlendiriyor. Dünya şairleriyle “Poetik Söyleşiler”in bu sayıdaki konuğu, ünlü Lübnan kökenli fransız şair Michel cassir. Adnan Gül Adanalı Nazım ile Ziya Paşa’yı tanıtıyor bizlere. Fahrettin Koyuncu’nun yazısını gelecek sayıda okuyacağız. Bu sayıda yine birbirinden değerli şairleri okuyacağız. Gençlere yine selam. Okur dergi kapağından bu isimlerin kimler olduğunu rahatlıkla öğrenebilir.