25 %

Şiirden Sayı 32

 80,00  60,00

Kategoriler:

Book Details

Sayfa

100

About The Author

Şiirden

Şiirden

Kasım – Aralık 2015

Türkiye’de şiir bilinci bundan bir yirmi yıl öncesine göre görece olarak oldukça ileri bir durumda. Öyle azımsanacak bir gelişme değil bu. Bizzat edebiyat ve şiir çevresi içinde, çok az sayıda insan tarafından olsa da yazılan teorik kitaplar ve yapılan inceleme çalışmaları eskisine kıyasla büyük bir ivme kazandı. Nitelik olarak bu çalışmaların çağdaş düzeyde olduğunun altını çizmek gerekir. Elbette şiir ve edebiyatın diğer dalları üstüne yapılan teorik ve eleştiri çevirilerinin bu değişimdeki tetikleyici işlevi unutulmamalı. Bu iki olgu üniversitelerin konuya eğilmesinde tetikleyici bir rol oynadı Üniversitelerde edebiyat eğitimi mevcut kadroların eski sisteme göre yetişmelerinin getirdiği yetersizliğe ve diğer birçok aksaklığa karşın, çağın gerekleri doğrultusunda ve yaşadığımız günün edebiyatını önceleyecek biçimde düzenlendi. Bugün artık derslerin edebiyat tarihi eksenli değil de metin çözümleme eksenli de düzenlendiğine ve sonuç olarak ciddiye alınabilecek tez kitaplarının yayımlandığına tanık oluyoruz. Eğitim gören öğrenciler master ve doktora tezlerinde, işi daha ciddiye almak durumundalar artık. Ancak halen bu tezler, şiir konusunda dergilerde yazılan yazılar nitelik olarak 1950’li yıllardan kalma bir zihniyetin damgasını taşıyor. Kısaca dergilerde nitelikli yazı yazabilecek eleştirmen, şair vb. konusunda ciddi bir sıkıntı yaşadığımızı söylemek durumundayız. Bunda yazı, eleştiri yazmaya istek duyanların gerekli donanıma sahip olmamaları, bu işin para getirmiyor oluşu gibi etkenleri sayabiliriz. Durum halen ciddi. Bu sayının “Şiir Belleği”nin konuk şairi Ahmet Oktay. Bu sayının 1. dosyası “Dijital Hayatta Dil, Anlam ve Şiir”. Gelecek sayının konusu ise değindiğimiz gibi “Şiir Eleştirisinde Kriterler”