25 %

Şiirden Dergisi Sayı 41

 80,00  60,00

Şiirden dergisi 41. sayıda 1. dosya konusu “Günümüz Şiirinde Neler Oluyor” başlığıyla belirlendi.Konuyu Emel Kaya, Müesser Yeniay, Onur Akyıl, Duygu Kankaytsın ve Abuzer Gülpınar yazdı. 2. Dosya konusu ise 1980 sonrası şairlerimizden Salih Bolat’ın şiiri. Dosya konusunun söyleşisi Ahmet Önel’den. Dosya konusunu Cemil Okyay, Beytullah Kılıç, ve Duran Aydın yazdılar. Sokak Yazıları’nda Celâl Soycan ve Metin cengiz “Şiirde Estetik Haz” konusunu işlediler. Bu sayıda Micheal Riffaterre’ın  Rimbaud’nun Promotoire/Burun şiiri üstüne nefis bir eleştirisi ile Mehmet Atay’ın Can Yücel şiirini çözümleyen yazısını okuyacağız. Dergide ayrıca Tamer Öncül’ün Emel Kaya’nın son kitabı Veba Sütunu üstüne yazısını okuyabiliriz.

***

Derginin bu sayısında yeralma sırasıyla Miguel Hernandez, Helena Sinervo, Marianne Glasser, Casimiro de Brito, Fahredin Shehu, Cafer Yıldırım, Mustafa Köz, Yavuz Özdem, Onur Behramoğlu, Pelin Batu, Efe Duyan, Selahattin Yolgiden, Müesser Yeniay, Erol Tufan, İsmail Biçer, Egemen Bostancı, Mitat Çelik, Gülçin Sahilli, Çağla Meknuze, Gökben Derviş, Çayan Okuduci, Naile Dire, Suat Atik ve Özgür Zeybek’in şiirlerini okuyacağız.

Bu sayıda şiir çevirilerini Metin Cengiz, Yeliz Altunel, Anıl Ceren Altunkanat, Yalın Eser, ve Metin İzeti’den okuyacağız..

 

EDİTÖRDEN

Şiir ortamı çoraklaşıyor mu? Çoraklaşmadan kastım şiire kendini adamış, görgüsünü, bilgisini sürekli yenileyerek,

donanım kazanarak şiir sorunları üstüne araştıran, düşünen, eleştirmen olsun, şair olsun, gittikçe azalıyor, yeni gelenlerde ise vaat veren çok az. Üniversitelerde şiir üstüne tez sayısı artsa da dişe dokunur olanlar parmakla gösterilecek denli az. Eleştirmen ise hemen hemen hiç yetişmiyor. Başlayanlar da kısa zamanda «şöhret» olma ardında iri laflar ederek kendilerini tüketiyor.

Artan şair sayısına oranla şiir üstüne düşünen, poetika geliştiren şairin bir elin parmak sayısından daha az olması ise elbette kaygı verici, düşündürücü. Oysa dikkat edilsin, kimi istisnalar dışında gerek Türk Şiirinde ve gerekse yabancı ülkelerde poetika sahibi şairler aynı zamanda şiir üstüne de düşünen, poetika geliştiren şairler olmuştur. Böyle şairler çığır açmışlar, yol gösterici olmuşlardır. Büyük şiir akımlarına öncülük eden şairler de bu soy şairler arasından çıkmıştır. Bizde Ahmet Haşim’in, Nâzım Hikmet’in, Behçet Necatigil’in, Orhan Veli’nin, Melih Cevdet Anday’ın, Oktay Rifat’ın şiir üstüne düşünme, yazma çabaları imrendirecek kadar var. Bu şairlerin aynı zamanda modern Türk Şiirinin kurucu babaları olmaları ders verici. Hatta düzyazıya uzak olsa bile Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın bu konulardaki acımasız tutumları bilinir.

Daha sonraki kuşaktan Cemal Süreya’yı, Turgut Uyarı, Ece Ayhan’ı, Ahmet Oktay’ı anıyor, arıyor, özlüyor insan. Memet Fuat, Asım Bezirci, Fethi Naci, Selahattin Hilav, Memet H. Doğan’ın aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Ve iyi ki bu şair ve eleştirmenlerin sağlığında şiir yazdım diyor, Doğan Hızlan, Özdemir İnce, Hilmi Yavuz ile aynı çağı paylaştığımdan dolayı seviniyorum. Celâl Soycan, Orhan Koçak, Semih Gümüş, Veysel Çolak, Haydar Ergülen, Metin Celal, Turgay Fişekçi, Yücel Kayıran, Enver Ercan, Orhan Kahyaoğlu, Mahmut Temizyürek, Osman Çakmakçı ve k. İskender… insana güven veriyor. Ve daha gençlerden Zehra Betül, Müesser Yeniay ise umut.

Bu sayının “Şiir Belleği”nin şairi Salih Bolat. Konuşma

Ahmet Önel’den. Yazılar Cemil Okyay, Beytullah Kılıç,

Duran Aydın’dan. 1. dosya ise “ Genç şairlere sorduk: Günümüz Şiirinde Neler Oluyor?”. Dosya konusunu Emel Kaya, Müesser Yeniay, Onur Akyıl, Abuzer Gülpınar, Duygu Kankaytsın yazdılar. Gelecek sayının konusu“Toplumsal Bellek ve Şairin Algısı”.