Minyatür Aşklar

978-605-7513-23-6

About The Author

Zeynel Çok

Zeynel Çok

1950 yılında Mersin’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini aynı kentte, İktisadi Ticari İlimler Akademisi’ni ise Ada-na’da bitirdi. 1980 öncesi gazetecilik, Tiyatro ve Gençlik Derneği Başkanlığı, Mersin Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu üyeliği, Basın İş Sendikası Mersin Şube Başkanlığı görevlerinde bulundu.
70’li yıllarda şiirlerinden bazıları gazete ve dergi-lerde yayınlandı. 90’lı yılların ortalarında Almanya’ya git-ti. Göç ile birlikte Türkiye’den uzakta yazmaya yeniden yoğunlaştı. 2003 yılından itibaren yazdıkları edebiyat dergileri ile buluşmaya başladı. Varlık, Kitaplık, Edebiyat ve Eleştiri, Mor Taka, Bireylikler, Şiiri Özlüyorum, Mü-hür, Güney, Berfîn Bahar, Hayal, Patika ve daha birçok dergide şiirleri yayınlandı. Hasancan ve Deniz’in babası.
Şiir kitapları:
Yüreğimde Kaç Sevdanın Rüzgârı (1989)
Ağır Zaman Yangınları (2007)
Yalnızlık Karanfili (2007)

Şiirden Dergisi çevresinden Zeynel Çok, olgunluk  dönemi verimleriyle adını duyuran bir şair…

Kültürel alan başta olmak üzere, hayatı içerden deneyimleyen bir şiire çalışıyor; öte yandan bu deneyimi, içgörü dolayında yer yer metafizik kapanışlarla, dolayısıyla Dil’in verili anlamlandırma kodlarını bozarak ilerliyor.

Şiirlerin yalın, sahici, duru imge örgüsü dolayında minimal bir kurgusu var; dışarıya kayıtlı olgular içsel olanla diyalektik bir etkileşim içinde işaretleniyor.

Okura ulaşan bu son şiirlerde, Kairos içerikli bir Zaman’la hesaplaşma öne çıkıyor; kesik kesik kanayan anlar, Dil’e tutunamayan bilinçdışı kayıtlar, kayıplar ve anakronik hatırlayışlar…

Dil’in haddinde susa-kalmış bir bilinç bulanıklığıdır bu şiirler; kelimeler  alışıldık konumlarından  uzaklara savrulur , duyumsamalar en olmadık göstergelere  yerleşir.

Başka söyleyişle, verili simgeselliği krize sokan bir simgesel düzene çalışır Zeynel Çok; Dil’in acı çektiği sezişler, çağrışımlar, dokunuşlar ve  kendiliğe dair yakıcı anlam arayışları…

Sık sık okurun imgelemine avuç açar bu şiirler; onun tanıklığına emanet eder kendini; düşünsel düzeye çekinik göndermeler yanında, esas olarak duygusal bir inşadır: “ya uçurtmalar yansın, ya kuş kafese

Zengin bir delta hâlinde yazılmakta olan günümüz Türk şiirinde, özgün poetikası ve duru imgelemiyle Zeynel Çok, has okurun dikkatle izlemesi gereken bir şair… 

                                                                                                                                                             Celâl Soycan