30 %

Metin Cengiz: Tanıklığın Odağında Bir Şair

978-605-7513-71-7

 200,00  140,00

About The Author

Engin Fırat

Türk yazınında kırk üçüncü yılını yaşayan şair, yazar Metin Cengiz’in yurt içinde on altı şiir, yirmi bir deneme-eleştiri-inceleme (Sokak Yazıları, Celâl Soycan ile; Yakın Dönem Türk Şiiri, Yavuz Özdem İle), iki röportaj türünde toplam otuz dokuz kitabı yayımlanmıştır. Ayrıca on dokuz çeviri eseriyle birçok şairi Türkçeye kazandıran Metin Cengiz’in yurt dışında da çeşitli dillere çevrilen on yedi eseri bulunmaktadır. Metin Cengiz hakkında ilk kitabının çıktığı 1988’den şimdiye değin gerek şiirlerine gerekse kuramsal poetik yazı ve eleştirilerine yönelik altmış dokuz şair, yazar ve eleştirmen tarafından yüzü aşkın yazı yazılmıştır. Metin Cengiz’in bütün eserleri hakkında yazılan yazılar üstünde yaptığım çalışmada ise tüm yazıları dikkatlice okuyarak aralarından onun şiirinin ne’liğine nüfuz ettiğine inandığım otuz altı şair, yazar ve eleştirmenin otuz dokuz yazısını titizlikle seçtim. Bu seçkide, kronolojiyi gözeterek tekrara düşmeden Metin Cengiz’in yaratım edimi ve sürecine ilişkin gelişim seyri odağa alındı; yine şairin poetikasının benzeri yanlarına değil de farklı yanlarına işaret eden yazılara öncelik tanıdım. Daha çok yazara ulaşabilmek için de Metin Cengiz hak[1]kında birden çok yazı yazanların bir ya da en çok iki yazısına yer verdim.

Engin Fırat