30 %

Söyleyecek Sözüm Var

978-605-80351-1-9

 400,00  280,00

About The Author

Mehmet Nane

Farklı mecralarda da olsa, gündeme bağlı sık yazı yazmak zordur; geçmiş / gelecek hattında
bütüncül bir kavrayışla şimdiyi yorumlamak, donanım ve gelişmiş zekâ ister. Öte yandan
hayatın, olguların ve olayların bunca hızlandığı, dikkatlerin dakikalar içinde dağıldığı, uyarıcı
sağanağıyla tıka basa dolu zamanımızda dili doğru ve etkili kullanmak gerekir.
Mehmet Semih Nane, Mersin’de son dönem kent yazarlığı çizgisinde tarihsel / düşünsel
analizleri ve ülke / kent gündemine ilişkin yorumlarıyla geniş bir okur çevresine ulaştı. Bu
yazıların önemli bölümü ise gündelik akışın dışında düşünsel, kavramsal değerler üzerinden
kenti, insanları, zamanın hükmünü ve bütün bir hayatı anlamaya / anlamlandırmaya çalışır;
dolayısıyla kitaplaşarak kalıcı olmak zorundadır. (…)
Mehmet Semih Nane, bu zor süreçte yazarak, yorumlayarak ve anlamaya çalışarak iç
politikadan tarihe, uluslararası bağlamlardan tek insanın varoluş koşullarına uzanan zengin bir
alanı tarıyor. İletişim imkânları açısından yepyeni mecraların belirdiği günümüzde kitap, hâlâ
ve hep somut, maddî ve imgesel anlamıyla varlığını koruyor. Bu eser de dile hakim oluşu,
donanımı, analitik zekâsı ve korunası değerler dünyasıyla bir kıymetli yazarı bizimle
buluşturuyor; onunla mahrem sessizliğimiz içinden söyleşebilme imkânı sunuyor.
Kentleşme, kentlileşme ve değişimi / dönüşümü kavramsal düzeyde anlama / anlamlandırma
çabası içindeki genel okur açısından olduğu kadar, Mersinli özel okurlar açısından da güçlü
bir edebiyat hazzıyla yoğrulu bu yazılar çok kıymetlidir; zamanı, mekânı ve insanı doğru
konumlandırmak için zihin açıcı işaretlerle dolu bir düşünsel emek ürünüdür.
Celâl SOYCAN