30 %

Marksizm ve Şiir

978-605-7513-92-2

 160,00  112,00

About The Author

Metin Cengiz

Metin Cengiz

Şair, yazar. Ardahan, Göle (3 Mayıs 1953,) doğumlu. İlk ve Ortaokul öğrenimini Göle'de, Lise öğrenimini Kars'ta tamamladı (1970) Erzurum Atatürk Üniversitesi Temel Bilimler ve Yabancı Diller Yüksek Okulu Fransızca Bölümü (1977) ile Marmara Üniversitesi Fransızca Bölümünü bitirdi (1987). Üniversitede öğrenciyken sol eylemci olduğu suçuyla 2 defa tutuklandı. Toplam bir yıl hapiste kaldı. 1980 hükümet darbesi döneminde tutuklanıp Türk Ceza yasasının 141. ve 142. maddelerinden gizli örgüt üyesi olmaktan yargılandı, 2 yıl hapis yattı. Hapisten sonra İstanbul'a yerleşerek yayınevlerinde redaktör ve editör olarak çalışmaya başladı, çeviriler yaptı. Türkiye'de çıkan hemen her dergide şiir ve yazı yayımladı. Türkiye Yazarlar Sendikası, Türk PEN, Edebiyatçılar Derneği üyesidir. 2005’te arkadaşlarıyla Şiirden Yayıncılık’ı kurdu. 2010’da (Eylül) Şiir’den dergisini yayımlamaya başladı.
Şiirleri Fransızca, İngilizce, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Boşnakça, Rusça, Romence, Makedonca, Bulgarca, Arapça, İbranice, Sırpça, Yunanca, Hintçe, Azerice ve Kürtçe gibi birçok dile çevrildi. Levant dergisinde sekiz şiiri Türkçeleriyle birlikte yayımlandı (2009, Montpellier). Sekiz şiiri Convorbiri Literare’da (Romanya, Temmuz 2011) ve sekiz şiiri de Poesia’da (Romanya, 2011) yayımlandı. Bazı şiirleri de Europe dergisinde yayımlandı (2014).
Editörlüğünü yaptığı Çağdaş 17 Türk Şairi adlı antoloji Harmattan Yayınları arasında çıktı (2009, Paris), Jaime B. Rosa ile hazırladığı Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi ise İspanya'da yayımlandı (2013); Vito İntini ile birlikte hazırladığı "antologia di poeti italiani e turchi/ Türk ve İtalyan şairler antolojisi" "Como Cerchi Sull'acqua/ Suda Halkalar Gibisin" adıyla İtalya'da yayımlandı (2014, Grafiche Vito Radio Editore). Birçok ülkeyle karşılıklı şiir antolojileri düzenlemektedir (Romanya, Sırbistan, Makedonya, İtalya, İsrail, Filistin). Fransız şair Michel Ménassé ile yaptığı işbirliği sonucu Fransız ve Türk şairlerinden karşılıklı çeviriler yapıldı. Fransız şairlerin şiirleri Şiirden dergisinde yayımlandı; Türk şairlerin şiirleri ise "Voix d'İstanbul" (İstanbul'un Sesi) dosya adıyla Europe dergisinde yayımlandı (2014, no:1019). Seçme şiirleri Sırbistan, Arnavutluk, Romanya, Kolombiya, İtalya ve Amerika'da yayımlanmak üzeredir.
ESERLERİ:
Şiir: Bir Tufan Sonrası (1988), Büyük Sevişme (1989), Zehirinde Açan Zambak (1991), İpek’A (1993), Şarkılar Kitabı (1995), Gençlik Çağı (1998), Aşk İlahileri & Günümüze Hüzzamlar (2006), Özgürlük Şiirleri (2008), Sonsuzluk Çiseler Büyük Sularda & Dünyaya Katkımız Ebru Vurgusu (İkisi bir arada 2. Basım, 2015), İmgeler Benim Yurdum (2011), Yeryüzü Halleri (2013).
Deneme-Eleştiri-İnceleme: Şiirin Gücü (2. Basım, 2006), 1923-1953 Toplumcu Gerçekçi Şiir (2. Basım, 2015), Modernleşme ve Modern Türk Şiiri (2. Basım, 2011), Şiir, Din ve Cinsellik (2005), Nâzım’dan 70’li Yıllara Türk Şiirine Eleştirel Bir Bakış (2005), Şiir, İmge, Biçim, Biçem-Şiirin Teorik Sorunları (2005), Şiir, Dil, Şiir Dili, Şiirsel Anlam (2005), Küreselleşme, Post-modernizm ve Edebiyat (2007). İmge Nedir (2009), Kültür ve Şiir (2010), Felsefe ve Şiir (2010), La Paix (Şiir ve Hayata Dair Denemeler, 2011), Platon ve Aristoteles'te Şiir Düşüncesi (2012), Cemal Süreya, İkinci yeni Bilincinin Kurucu Gücü (2012), Şiir Nasıl Yazılır (2013).
Röportaj: Hayat, Edebiyat, Siyaset-Ahmet Oktay ile Dünden Bugünden (2004).
Çeviri: Max Jacob / Sahici Mucizeler (derleyen: Ülkü Tamer; 1991), Aimé Cesaire/ Seçme Şiirler (Eray Canberk ile, 1999, ikinci baskı 2001), Pablo Neruda /Aşk Soneleri (1991), Pablo Neruda (Ateşten Kılıç, 1991), Eugene Guillevic /Seçme Şiirler (1993), Jacques Prevert /Seçme Şiirler (Eray Canberk ile 1994), Jules Laforgue /Sevdalılar (1991), Venus Khoury Ghata/Gölgeler ve Çığlıklar (1996), Baudelaire’den Günümüze Modern Fransız Şiiri (Çev. ve haz., 2000), Batmış Güneşler Üstünde Günümüz Fransız Şiirinden Seçmeler (2005), Naim Araidi/Acıklı Şeyler İçin Bayram (2010), Gerard Augustin/Seçme Şiirler (Eray Canberk, Başak Aydınalp, Müesser Yeniay ile, 2011), Michel Cassir/Kişisel Antoloji (Eray Canberk, Müesser Yeniay ile, 2011), Tahar Bekri/Sabırsız Düşler (Medine Sivri ile, 2012), Çağdaş İspanyol Şiiri Antolojisi (Müesser Yeniay ile, 2013), Deniz Şiirleri (Jaime B. Rosa, 2014).
ÖDÜLLERİ:
-Şarkılar Kitabı ile 1996 yılı Behçet Necatigil Şiir Ödülü’nü;
-Sonsuzluk Çiseler Durgun Sularda (Toplu Şiirler 1) ve Dünyaya Katkımız Bir Ebru Vurgusu (Toplu şiirler 2) ile 2010 Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü’nü;
Bütün yapıtlarıyla Romanya’da Yazarlar Birliği ile Targu Jiu Kent Konseyi ve Kültür Merkezi tarafından verilen Uluslararası Tudor Arghezi şiir ödülünü aldı
-2014'te Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından verilen 8. Mersin Kenti Edebiyat Ödülü'ne değer görüldü.
DİĞER ÜLKELERDE YAYIMLANAN KİTAPLARI
-Apres le tempête et autres poèmes (Çeviri: Gerard Augustin, Harmattan Yayınları, 2006, Paris)
-Poemas Escogidos (Çeviri Jaime B. Rosa, iki dilli/ Liber Factory, 2013, Madrid)
-Povremeno (Çeviri Avdija Salkoviç, Narodna Biblioteka, "Dositej Obradovic" Yeni Bazar, Sırbistan)
- Fekete És Fehér (Çeviri Attila Balaz, Ab-Art, Budapeşte Macaristan)

Tarihin diyalektik materyalist yorumuna dayanan bir sosyo-ekonomik değişim teorisi  olarak Marksizmin, en azından başlangıçta, sistemli bir edebiyat teorisi kurmadığını; ancak Marx’ın felsefî tezlerinin büyük ölçüde kültürel ve edebîeserlerden referans aldığını biliyoruz. Ötesinde, hayata ve insana dair bir dönüşüm projesi olarak Marksizm, insanı salt politik değil, güçlü bir poetik söylem içinden kuşatırken  genel olarak estetik, özel olarak da edebiyat teorisine, dolayısıyla edebiyat eleştirisine özgün bir alan açmıştır. Süreç içinde öne çıkan estetik ve yazınsal sorunlar bağlamında, Marx’ın yaklaşımlarını geliştiren farklı düşünürler, Marksist estetik ve edebiyat eleştirisi alanında çok zengin bir literatür oluşturur. Marx /Engels sonrasında özellikle Sovyetik tecrübe odaklı tartışmalarda Georg Luckacs, Mikhail Bakhtin, Brecht, Adorno, Louis Althusser, Benjamin, Bloch, Fredric Jameson, Terry Eagleton hattında hâlâ süregiden zengin bir teorik inşâsüreci söz konusudur.

Bizde  ise gecikmeli de olsa, özellikle estetik teorisi ve edebiyatın toplumsalla ilişkisi bağlamında ve elbette dışardan derin etkiler altında, edebiyatın yapısı ve işlevi odaklı dramatik tartışmalar ve bu süreçte ortaya çıkan edebî verimler oldu. Kabaca içerik/biçim ilişkisine bağlı bir kavrayışla, edebiyata yüklenen bir toplumsal misyonun altı çizildi ve meseleye tarihsel, kültürel  ve estetik olanın da üzerinde bir politik anlam yüklendi; bu gerilim hattında ya içeriğe ya da biçime özerklik tanıyarak içerik/biçim diyalektiğini kıran anlayışlar ortaya çıktı. Oysa sonrasındaki sanat, estetik, edebiyat, şiir odaklı dilsel /düşünsel gelişmeler, bilginin tarihselliği ve üretim ilişkilerindeki konumunu gözeten, dolayısıyla insanı soyut bir kategori değil,  toplumsal/tarihsel süreçte beliren bilince sahip somut bir ontolojik hâl içinden kavrayarak, Marksist dünya ve insan tasarımının ufkunu genişletti.

ÖzellikleSaussure’legelişendilodaklıtartışmalar,Lacansonrası psikanalitik açılımlar, Heidegger’cil varlık kavrayışın dilsel zemini, şiirin felsefî ufkunu genişletti. Postmodern zamanlarda ise, özellikle kültür endüstrisi dolayında kristalize olan “yabancılaşma” ve gerçeklik algısına el koyan görsel/dilsel tahakküm mecraları, dünyanın/hayatın/insanın ve kendilik bilincinin Marksizmin temel evrensel değerleri/ölçüleri içinden şimdi, hemen yeniden düşünülmesini gerektiriyor.

Eleştirel bir zihin için bütün bu konuları sorun edinen çok zengin bir literatür var; ancak bizim  her düzeyde  entelektüel sermayemizin  yetersizliği, özellikle edebiyat ve şiir teorisi alanında düşünsel çabaların bizzat yazarlar ve şairlerce üstlenilmesini gerektirdi.

***

“1980 Şiiri”nin kurucu isimlerinden Metin Cengiz, estetik teori ve şiir bilgisi hakkında aralıksız verimiyle de öne çıkan bir şiir ustamızdır. Marksist gelenekten gelen birikimiyle, şiir eleştirisi ufkumuzu genişleten eserler yayımlıyor. Bu kitabıyla da, düşünsel/teorik vargılarının referansları düşünürler ve eserler üzerinden eleştirel  bir okuma hattı çizerken, Marx’ın öngörüleri dolayında estetik ve şiir teorisine dair her kıymetli saptamaya ışık düşürüyor. Artık aştığımız sorunlardan arınmış bir şiir teorisi için, özellikle ülkemizi  ve Türk şiirini şimdiye taşıyan tartışmaları da hatırlayarak, Marksizmin imkânlarını yokluyor. Marksizm ve Şiir, Şiir geleneğimizi kavrayan poetik bir inşâ yanında, bu meselelere hep mesafeli kalmış akademi çevresi için de saygıdeğer bir çalışmadır.   Celâl Soycan