30 %

Deniz Şiirleri

ISBN: 978-605-4825-11-0

 120,00  84,00

Kategoriler:

Book Details

Sayfa

56

About The Author

Jaime B. Rosa

Jaime B. Rosa

1949 doğumlu (Bellreguard, İspanya’nın Valensiya bölge-sinde). Valenciya üniversitesinde felsefe lisansından sonra egitimini Paris sorbon üniversitesinde sürdürdü. Burada, Balzac’ın “Goriot Baba” eserindeki şahısların Kişisel ve Ruhsal Yanları” başlıklı teziyle 1982 yılında doktorasını yaptı. Doktorasından önce Fransız filolojisinde “Rim-baud´un yasamı ve eserlerindeki yaratıcılık ve yıkıcılık” çalışmasıyla lisans,”Balzac´vari açıklamalı yöntemler” çalışmasıyla da metris yaptı. Bu her iki çalışması da kitap olarak yayınlandı.
Sekiz şiir kitabı vardır: Nubes Digitales (Dijital Bulutlar), Océano Claxon (Okyanus klaksonu), La estación azul (Mavi mevsim), Yo leopardo (ben leopardo), De rizo soplo (Kıvırcık soluk), Lugar de polen (Çiçektozu yöresi), Mar textil fragmentado (Tekstil denizi bölük pörçük), Pan de musa (Esinleyicinin ekmeği). Ayrıca beş romanı yayın-landı. Şiir ve düzyazı eserlerinin birçoğu çeşitli ödüller almıştır.
Hazırladığı antolojiler: Sefarad-92, Maya dilindeki Çağdaş Şiirler, Chikan (Meksikali azınlıklar) Şiirleri antolojisi, Birleşik Kaplar Teorisi: Chikan Şiirleri Antolojisi, Sefarad-2000, Sefarat ve al-andalusiya karsılaşması ve Fili-pinlilerin sonuncusu.

Bu kitabın temel izleği deniz. 29 şiirden oluşan bu kitapta sevgili deniz, konuşulan, “ey” diye hitap edilen deniz, sığınılan deniz. Varoluşun kökenine ait duyulan kaygılar da yine deniz dolayımında dile getiriliyor. İnsanın varlık koşullarında denizin önemi vurgulanıyor. Denizin nitelikleri, neliği hem gerçekçilik hem mistik boyutta dile getiriliyor. Denizin müziği duyumsatılıyor. Ruhumuzdaki deniz, gözlerimizdeki deniz, imgelemimizdeki deniz anlatılıyor. Jaime B. Rosa bu şiiriyle çağdaş bir destanı İspanya özelinde kurduğu, genel insanlı trajedisiyle besliyor. Önemli bir yapıt.