25 %

İlya’ya Ağıtlar

978-605-7513-59-5

 100,00  75,00

About The Author

Lali Tsipi Michaeli

Lali’nin şiirinde bizi asıl ilgilendiren günlük yaşamdan hayatı derinliğine kavrayan bir şiire
ulaşabilmek meselesidir. İslam medeniyetinde tasavvuf felsefesi zaten şaire bu derinliği kültürel olarak
vermektedir. Modern aanlayış ise bir ideolojiye, bir dünya görüşüne tabi bir algıyla değil hayatın bizzat
deneyimlenerek şiir olarak ifadesini buyurmaktadır.
Lali Tsipi Michaeli’nin İlya’ya Ağıtları (orijinal dilinde Papa, yani bizim dilimizde Baba) ise bir
şair personanın babasıyla olan ilişkisini bir dönemi temsil eden komünist ama anlayış olarak geleneklerine
sıkıca bağlı bir bireyin yaşam biçimini temel alarak gözler önüne seren bir şiir. Şair babasıyla hesaplaşır
ağıtlar boyunca. Onun hayatından kesitler sunarak, hayatından anları görüntüleyerek. Ancak şair anlatıcı
kendi anlayışını ve bu anlayışın içinde geliştiği değişen hayat biçimini de bize sezdirir alttan alta.
Kuşkusuz hayatı derinden kavrayan bir şiir yazmanın bir tek yolu yoktur. Her gerçek şair kadar
bunun yolu vardır denilebilir. Lali Tsipi Michaeli’de açık, anlaşılır ve yalın bir üslupla kendi şiir yolunu
bulmuş bir şair. Okuyup şiire giden bu farklı yolu deneyimlemekte şairler için sayısız yarar var.