26 %

Aysama

ISBN: 978-605-86421-8-8

 82,00  61,00

Kategoriler:

Book Details

Sayfa

64

About The Author

Mustafa Öztürk

Mustafa Öztürk

Çiçekdağ, 1964 doğumludur. Yazıları ve şiirleri,“AYKO”, “Ni-telik”, “Yenigün”,”Yeni Olgu”, ”Sanat Rehberi”, “Nokta”, “De-mokrasi” gibi, seksenli yıllarda yayınlanan gazete ve dergilerde yer aldı. Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden ayrıla-rak, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı bölü-münü bitirdi. Popüler Müziğe ilişkin eleştirel bir müzik tarihi çalışması olan, “Müzik Ailesinin Nefreti” adlı kitabı 1985 yılında yayınlandı.
İvan Turgenyev' in “Babalar ve Çocuklar” romanından uyarlanan dört bölümlük dizi filmin yanı sıra, Aleksandr Puşkin’in, “Rus-lan ve Ludmila” adlı şiirsel halk masalından uyarlanan bir filmi ve “Uçan Tay” adlı masalsı çizgi filmi, TRT televizyonu için Türkçeleştirdi. Bu yıllarda, başta “32.Gün” olmak üzere, tele-vizyon programları için çeviri çalışmalarını sürdürdü. Alek-sandr Puşkin’in “Çingeneler” destansı şiir kitabı da, Rusçadan yapılan ilk çevirisi ile, 1990 yılında yayınlandı. “Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi”nin Rusçadan yapılan çeviri-lerinin tamamını gerçekleştirdi. 1991 yılında Sovyetler Birliğine gitti. Melih Cevdet Anday’ın “Mikado’nun Çöpleri” adlı oyu-nunu Rusçalaştırdı ve oyunun Samara ve Moskova’da hem Rusça, hem de Türkçe sahnelenmesi çalışmalarına redaktör ola-rak katıldı. Rus ve Türk Araştırmaları Merkezi RUTAM'ın ku-rucuları arasında yer aldı. Nâzım Hikmet'in politik ve kişisel yaşamı ile sanatı konusunda uzun süreli araştırmaları yanında, yazın ve çeviri çalışmalarını Rusya’da sürdürmekte olan Mus-tafa Öztürk’ün, “Sevda Tezleri”, “Eksi Kırk” ve “Aysama” adlı şiir kitapları, Rusya'da Rusça yayınlandı.

Şiir arzunun düş ile terkibinden uç verir, diyorsanız eğer, Mustafa Öztürk’ün bu kitabını okuyun. Hakikati görünür olanın perdelediğinin ardında arayan şiirin yolunda bir hayli çile çekmiş birinin çırpınışlarının size bir çağrı, bir sesleniş olarak yöneldiğini göreceksiniz. Şiirle çıktığı yolculuk sizde de bir biçimde uç verecek ve katılacaksınız bu çilekeş yolculuğa. “seni sana çağırıyorum/ bana dair/ en gerçek varoluşa” dizeleri sizin de yüreğinizde hakikate doğru akıp duracaktır. Birlik düşüncesi içinde şiirden başka yol olmadığını göreceksiniz. Okurlarımıza Mustafa Öztürk’ü öneriyoruz.