20 %

Am’a’erkil

ISBN: 978-605-4825-16-5

 94,00  75,00

Kategoriler:

Book Details

Sayfa

80

About The Author

Neslihan Yalman

Neslihan Yalman

1982 yılında Ankara’da doğdu. Akdeniz Üniversitesi’nde bir yıl sosyoloji eğitimi aldı. Ardından, Dokuz Eylül Üniversite-si Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Drama-tik Yazarlık Anasanat Dalı’ndan birincilikle mezun oldu. ‘‘Yaşama Dokuna(maya)nlar Çadırı’’ adlı kısa oyunu Suat Taşer Kısa Oyun Ödülü’ne (2004) uygun görüldü. Gazi Üni-versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halkbilimi Anabi-lim Dalı’nda yüksek lisans yaptı.
‘‘Haber3’’ adlı internet sitesinde düzenli olarak yazı-ları da yayınlanmış olan Neslihan Yalman’ın; Varlık, Öteki-siz, Şiirden, Şiiri Özlüyorum, Afrodisyas Sanat, Yasak-meyve, Kurşun Kalem, Aşkın (e) Hali, Lacivert, Mor Taka, Ada, İle, Berfin Bahar, Acemi, Kasaba Sanat, Akatalpa, Zalif-re Yazıları, Ayna İnsan, Eliz Edebiyat, Rabarda, Ekin Sanat, Rüzgâr ve daha pek çok dergide şiirleri ve yazıları yer al-mıştır.
‘‘10. Köy: Teyatora’’ adlı bir vizyon filminin senar-yosunu da yazan Yalman, İzmir’de bir sanat merkezinde sa-nat dersleri vermektedir.
Kitapları: İncinme Halleri (Şiir; Kanguru Yayınları, 2013), Türkiye: Ne Yaşanabilir Ne Terk Edilebilir (Deneme; Artshop Yayınları, 2014).

Sesini aradığı, daha dingin, bütünlüklü bir ilk kitap olan İncinme Halleri şiir dünyasında haklı bir ilgi görmüştü. Bu ilgi Neslihan Yalman’ın daha cesur bir dil kullanmasına, ilk kitabındaki kadınsı söyleyişi değiştirip, sert bir protest diliyle erkek egemen dünyaya şiddetle itiraz eden bir tutuma yönelmesine yol açtı. Kadın duyarlığının doğurduğu kadınsı söyleyiş küçük İskender’in ilk şiirlerinde görülen itiraza benzer bir itiraza dönüştü. Kadına biçilen roller dolayısıyla görmezden gelinen kadın cinselliği her dizede erkek egemen tavra karşı bir duruşla belirdi bu şiirlerde. Diğer kitaplarını merakla bekleyeceğiz.