30 %

Şiire ve Şaire Saklı Notlar

978-605-7513-87-8

 220,00  154,00

About The Author

Atalay Saraç

Atalay Saraç az yazan bir yazın emekçisi. Uzun bir ömre sığdırdığı tek şiir kitabı: Ve… Su Gibi Titrer

Ömür (2020, Şiirden Yayıncılık). Şimdi de Şiire ve Şaire Saklı Notlar adıyla şiir üzerine

düşündüklerini ve sevdiği şairler hakkında yazdıklarını kitaplaştırıyor. Ortada görünmekten kaçınarak

ve ama ortalığı iyi gözleyerek, söz yerindeyse, düşünmeyi değerli kılan bir anlayışla seçici davrandı.

Ancak hak ettiğine ve hakkını verebileceğine inandığı şairlerin şiir üstüne düşündü, onlarla konuştu,

onlara kendilerini açımlayabilecekleri ustaca sorular sordu, bu şairlerin pek görülmeyen yanlarına

değindi, eleştirisinde bu noktaya odaklandı. Ve yine şiir üstüne yazarken belli bir birikime dayanarak

söylemesi gerekeni söyledi.

Atalay Saraç’ın bu özenli çalışması şiir eleştirisi tarihinde bir salyangoz izi bırakacaktır ve bu ize tanık

olalım.

Metin Cengiz