25 %

Şiirden Sayı 28

 80,00  60,00

Kategoriler:

Book Details

Sayfa

100

About The Author

Şiirden

Şiirden

Mart – Nisan 2015

Şiirden Dergisi şiir çevrelerinde gerek dosyalarıyla, gerek eleştiri yazılarıyla git-tikçe gereken haklı ilgiyi topluyor üstüne. Ancak beraberinde bir tepkiyi geliştirdiğini de biliyoruz. Bunun sebeplerini anlamak güç olmasa gerek.

Ülkemizde yazılan şiir seksenli yıllarla birlikte İkinci Yeni kaynaklı farklı bir kulvara evrildi. İmgenin yanlış anlaşıl-masından beslenen bu kulvarda yazılan şiir, bütünlüğü göz ardı eden, imgenin inandırıcı bir gerçeklik (bir hakikat ya da hakikatimsi) yaratıp yaratmadığına dikkat etmeyen bir şiir olarak tanımlanabilir. Öte yandan tema yoksunluğu bu şiirin dikkat çekici bir diğer özelliği. Şiirden Dergisi meselenin üstüne, çağdaş eleştiri anlayışlarıyla hazırladığı dosyalarla ve eleştirel yazılarla gittikçe haklı olarak hem bir ilgi odağı oldu, hem tepkileri çekti üstüne. Dergi tutumuyla, duruşuyla başarılı oldu demek daha doğru. Ancak geçmişi köklü eski anlayışlar devam ediyor, edecek de. Şiirden Dergisi de doğru bildiği yolda yürüyecek elbette

Dergide yayımlanan şiirler konu-sunda ise ne yazık ki aynı tutarlığı gösteremiyoruz. Şiir olarak görmediğimiz me-tinleri bile yayımladık, yayımlamak zorun-da kalıyoruz. Ülkemizdeki şiir ortamı böyle. Ama gittikçe kendi anlayışımızda şiire yer vermeye çalışacağız elbette.

Müesser Yeniay’ın “Şiir Belleği” sayfasında bundan böyle her sayıda bir şairin şiir anlayışı alınacak odağa. Müesser Yeniay ve Özgün Evren yazıları, Anıl Cihan söyleşileriyle bu sayfanın sürekli ya-zarları. İlk sayıdaki şair Enis Batur.

Bu sayının dosya konusu “Ders Kitaplarında Günümüz Türk Şiiri.” Mustafa Ever, Yavuz Özdem, Doç. Dr. Ce-mal Sakallı ve Sinem Özşahin Büyükaşık dosya konusunu yazdılar. Gelecek dosya konumuz ise “Eleştiride Yapısalcılığın Getirdiği Olanak”