25 %

Şiirden Sayı 23

 80,00  60,00

Kategoriler:

Book Details

Sayfa

100

About The Author

Şiirden

Şiirden

Mayıs – Haziran 2014

Siyaset ülkemizde hükümranlığın tesisi doğrultusunda ilerliyor. Ken-dine uygun hukuki modelini oluşturmak için zorluyor. Yargı, bütün kurum ve kurallarıyla bu işleyişe tabii kılınmak isteniyor. Bu arada siyaset, kendi söylem ve kurallarını da diğer bütün söylemlere dayatıyor; bunu yapar-ken savaş dönemleri de dahil, do-ğası gereği bir nezaket ve centil-menlik savaşı olmayı bir tarafa bırakmış durumda. Bu süreç toplumun bütün ahlaki değerlerini alt üst ediyor, bu topraklardaki kadim inançları bile boşlukta bıra-kıyor. Kısaca önemli bir siyasi süreçteyiz..

Türk şiirinin önemli figürlerinden Özdemir İnce, aramızda. Bu sayı ile birlikte Özdemir İnce’nin şiir, edebiyat, festival, etkinlik vb. üzerine yazılarını okuyucu dergimizden okuyacak. Okuyucu-larımızın severek takip edecek-lerine inanıyor, şimdiden keyifli okumalar diliyoruz.

Bu sayının dosya konusu “Şiir ve Ütopya”. Jean-Pierre Crespel, Me-tin Cengiz, Ali Galip Yener, Zehra Betül Yazıcı dosya konusunu yaz-dılar. Gelecek dosya konumuz ise “İkinci Yeni Halen Bir İmkan mı?”