25 %

Şiirden Dergi Sayı 19

1309-9086

 80,00  60,00

About The Author

Ortak

DERGİDEN
İslamiyet de kutsal kitabı olan diğer dinler gibi kutsal kitabın
(Kur’an’ın) yorumu ve bu yorum üzerinden gerçekleştirilen pratiğe dayanır.
Dinler içindeki birden fazla mezhebin, tarikatın, inanç farklılığının sebebi de
budur. Ve her yorum kutsal kitabı kendisinin daha doğru açıkladığı
iddiasındadır. Mezhep ve tarikatlar arasındaki çatışmaların sebebi de budur.
Tarih böylesi din savaşlarının acı deneyleriyle doludur. Demokrasi,
sekülarizm, laiklik diğer temel sebepler (sınıflar arasındaki savaşlar vb.)
yanında bu din savaşlarının sonucunda gelişen çoğulcu zihniyet yapısının
ürünüdür. Batı bu çoğulcu zihniyet yapısını siyaset de dahil hayatın her
alanında başarmıştır. İslam dünyası ise Türkiye hariç İslam’ın şeriat devleti
denebilecek katı yorumlarıyla biri olmazsa diğeri de olmayan
demokrasi/laiklik arasında bir gel-git savaşı içinde. Ve bu savaş Mısır, İran,
Suriye, Irak gibi İslam ülkelerinde trajik bir süreçte işliyor, kardeş kardeşi,
Müslüman Müslüman’ı kanlı bir düşmanlık duygusu içinde öldürüyor. Diğer
İslam dünyasında da benzeri şeyler yaşanıyor. Ülkemiz de bu tehlikeli sularda
kopan fırtınaya tutuldu tutulacak duygusu vermiyor değil. Ve biz şairler bu
koşullarda yazıyoruz.
***
20. sayıdan itibaren dergimizde Ogün Kaymak yönetiminde “Bir Sonraki Sayı”
adlı bir bölüm hazırlıyoruz. Bu sayfalarda genç şairlerin ad ve soyadları yanı
sıra bir rumuzla “siirdendergi@gmail.com” adresine gönderecekleri şiirler
değerlendirilecek ve yayıma uygun görülenler kısa açıklamalarla
yayımlanacak. Gönderilen şiirlerin yayıma uygun görülmesi için en az iki şair
tarafından onaylanması koşulunu getiriyoruz. Dergi eposta adresine gelen
şiirlerin rumuz adlarıyla değerlendirmeyi yapacak şairlere gönderileceğini
söyleyelim. Bu şairler Zeynep Uzunbay, Ahmet Bozkurt ve Müesser
Yeniay’dan oluşuyor. Yayımlanan şiirlerin sahiplerinin gerçek ad ve soyadları
bir sonraki sayıda belirtilecek. Böylece iki orta kuşaktan ve bir de genç
kuşaktan üç şairin, şiir bilincinin yükselmesine katkıda bulunacağına
inanıyoruz.
Dergimizin bu sayısının dosya konusu “Şiirin Gündemi, Gündemin
Şiiri”. Celal Soycan, Asuman Susam ve Nilay Özer dosya konusunu yazdılar.
Gelecek dosya konumuz ise “Modern Şiirde ‘Okur Sorunu'”