30 %

Satır Aralarını Okudukça

978-605-7513-86-1

 180,00  126,00

About The Author

Tamer Öncül

Tamer Öncül’ün Kıbrıs Türk Şiiri ve Türk Şiiri hakkındaki düşüncelerini bir arada toplayan kitabı: Satır Aralarını Okudukça. Bir arşiv kitabı. Arka kapak yazısı şöyle:
Tamer Öncül, Kıbrıs’ta Modern Kıbrıs Türk Şiirine bir yol haritası çizmek için öteden beri yazıyor, tartışıyor, yol arkadaşlarıyla etkinlikler hazırlıyor. Bütün çabası elbette bu değil, meseleyi Modern Kıbrıs Şiiri ile bağlantısı içinde ele alarak bu yol haritasını sağlam bir zemine oturtmaya çalışıyor. Fikret Demirağ ve dönemin diğer şairleriyle başlayan modern Kıbrıs Türk Şiirinin gelişim çizgisi doğrultusunda şairleri dönemlerine göre konumlandırıyor. Süreci dönemlere ayırarak bu sürecin teorisini oluşturuyor. Bu kitabında da bu somutlaştırma çabasını görüyoruz. Tamer Öncül böylece Fikret Demirağ ile başlayan bir süreci teorik zeminine oturtuyor. Tek tek şairleri bu amaç dolayımında değerlendiriyor. Bir edebiyatın yönlendiricisi oluyor.
Kitapta Türk şiiri konusundaki düşüncelerini de okuduğumuz Tamer Öncül, şiir hakkında düşüncelerini de paylaşıyor bizimle. Bu kitap Tamer Öncül’ün kapsamlı çalışmasının bir aynası. Ve gerek üniversitelerde ilgili konuda etüd edenler, gerekse şiir konusunda çalışanlar için önemli bir başucu kitabı.
Metin Cengiz