30 %

Mutlak Unutuluş

978-605-7513-34-2

 140,00  98,00

About The Author

Hatice Hamarat

Modern şiirin en verimli kalın damarı yaşanan gerçekliktir, birey-şairin deneyimlediği
yaşantıdır. Bunun dışındaki yönelimler retorik olanı beslemek hususunda daha elverişlidir.
(Retoriğin bir şiir sanatı olarak günümüzde olumsuz alanda iş gördüğü anımsansın.) Hatice
Hamarat şiirini yaşadığı, tanık olduğu, yani içselleştirdiği ve deneyimlediği yaşantı üzerinde
kuruyor, böylece modern şiirin gerektirdiği bir poetikanın içinden yazıyor. Modern şiirin
temelinden çatısına yapısının temellerinden bir diğer öğe de söylem meselesidir. Yapay bir
dile yüz vermeyen modern şiirin söylemi, deneyimlenen yaşantıyı imgeyle aktarır bize.
Modern şiirin söylemi ve örgütleyicisi imgedir. Şairin kendi imge düzenini oluşturduğu üslup,
modern şiirin söylemi üstünde gelişir. Hatice Hamarat bu konuda da sağlam bir imge
düzeneği üstünde oluşturmuş şiirini. Dolayısıyla günümüz sorunsallarından yabancılaşma/
kalabalıkta kaybolma, bireyin toplum içinde erimesi, cemaat içinde görünmez olması ve
unutulması teması dolayımında çatılmış Mutlak Unutuluşu şiirseverlere öneriyoruz.
Metin Cengiz