30 %

Müesser Yeniay Şiirini Kuramsal Okumak

978-605-7513-43-4

 140,00  98,00

About The Author

Engin Fırat

Müesser Yeniay, gerek deneyimlerinden gerek duyumsadıklarından yola çıkarak mitolojik,
teolojik, tarihsel, sosyolojik ve antropolojik açıdan eril dildeki, kültürdeki kadının tarih dışına
itilmiş anlatısını arkeolojik bir kazı yaparak yapısöküme uğratmaktadır. Bu kazının nihayete
ermesi yani kadınların özgürleşip tarih sahnesine tekrar çıkabilmesi ancak eril dilin ve
kültürün kendisine dayatılan tarihi parçalamasıyla mümkündür. Kadının tarihsel konumunu
şiirleriyle göstermeye çalışan Müesser Yeniay, Baba’nın Adı yerine Anne’nin adının ikamesini
ya da eşitlikçi bir düzeni içsel bir söylemle tartışmaya açmaktadır. Bu iç ses, bilinçaltına
bastırılan anaerkili dışarıda, bilinç düzeyinde, feminizmle buluşturur ve duyurur. Bu
başlangıç, kendi yaratımının ve kadın oluşunun önünü de açmaktadır.