30 %

İlenç Köprüsü

978-605-7513-94-6

 100,00  70,00

About The Author

Bülent Akay

Sonrası gerçekleştiği söylenen şiirdeki değişim esasen İkinci yeni’nin dilde yaptığı önemli kırılmanın, süreç içinde, 2. Yenicilere sıkışıp kalmış olmaktan kurtulması, egemen olması ve dildeki köklü değişimin modern şiirin söylemi olarak nasıllığının tartışılarak anlaşılması idi. Tartışılarak diyoruz zira 2. yeni ile başlayan modernist poetik atılımın yanlış anlaşılmasından da kaynaklı aşırı, saçma; bir anlam oluşturma kabiliyeti olmayan, içi boş, çağrışımsız, doldurma bir yığma olarak anlaşılmasıydı. İmgenin gerçekliğe katkı sunan, üretici, değiştirici ve dönüştürücü özelliğinin anlaşılmamasından kaynaklanıyordu bu. Bülent Akay 2020’lerde yazan genç bir şair olarak 1980 sonrasının verimli toprağı üstünde, içerikli ve etli bir şiir yazmayı kavrayan az sayıdaki şairlerden biri. Bu itap onun ustalaşma yolunda nasıl emin adımlarla yürüdüğünün de bir kanıtı. Bu şaire dikkat çekmek istiyorum.

Metin Cengiz