HERMENEUTİK VE ŞİİR

978-975-9056-33-9

Şiirimizde en çok tartışılan sorunların başında şiirin neliği gelir. Kimileri Platon’dan kalkarak şairin tanrısal esinlenme sonucu ğrettiğini, şiirin böylesi bir yaratma (poiesis) olduğunu, kimileri Aristo geleneğinin bir devamı olarak şairin bir taklitçi, şiirin bir mimesisi, teknik bir etkinliğin ürünü olduğunu söyler. Kimileri de özellikle de Kant’a atıf yaparak şairlerin özgün yapıtlar ortaya koyan „yaratan“ dahi kişi olduğunu belirtir. Doğan Özlem bu toparlayıcı ve bütünlüklü yazısında, felsefe alanındaki otoritesini ortaya koyarak, Aristo’dan günümüze süren bu tartışmayı hermeneutik (yorumbilim) dolayımında ele alırken edebiyat kuramı, edebiyat hermeneutiği ve şiir sanatı konularında her şairin mutlaka okunması gereken kısa ama özlü açıklamalar da getiriyor. Schleermacher, Dilthey, Gadamer gibi yorumbilimcilerin konu hakkındaki görüşlerini özetliyor ve şiirdeki tarihsellik, tarihteki şiirsellik konularına değiniyor. Bu kitap mutlaka edinilmeli.