30 %

Deli Ev/Lali Tsipi Michaeli

978-605-7513-25-0

 120,00  84,00

Bütün sanatlar insanı anlatır. Kimi toplumsal derinliğiyle insanı ele alırken kimi psikolojik boyutuyla ele alır. Kimi de insanı eylemleriyle hareket içinde verir. Ama aslolan her zaman insandır. Böyle

eserler eseri bir fikre, bir ideolojiye göre biçimlendiren, dolayısıyla insanı düşünceye göre şekillendiren eserlerden çok daha derin ve daha zengindir. Aslında bir düşünceyi bir esere uygulayan başarılı

eserler yok değildir. Çok başarılı ve klasikleşmiş birçok eser böyledir. Ama bu tür eserlerde de anlatının ve karakterlerin, yazarı gerekeni yazmaya ittiğini görürüz. Aksi halde yakaladıkları başarıyı

yakalamaları olanaksızdır. Bu tür eserler insana farklı bir boyut kazandırabildikleri oranda derinlik ve zenginlik kazanırlar. Lali Tsipi Michaeli de şiiriyle insanı anlatmaya çalışıyor. Kendi duygu ve düşünceleri liriğinin asıl nesnesi. Metin Cengiz