Tag: Tunus

Tunus, Mısır, Yemen…

Metin Cengiz   Sorunuz birbirinden farklı iki saptamayı içeriyor. Bu saptamaların her biri nereden bakıldığıyla ilgili, dünyaya tutulan objektifin odak ayarına, zumlandığı noktaya göre kendi içerisinde haklı ve tutarlı. Nitekim indirgemeler tek yanlılığından, olaya detaylı bakışı engellediğinden vb. eksik ve hatta zaman zaman yanlış da olsalar, gerçekliği kavramak için kaçınılmaz bir yöntem olarak görülüyor halen. Sizin ise iki farklı indirgemeye dayanan iki sorunuz var. Ve her biri yukarıda kısaca değindiğimiz üzere haklı ve bir iç tutarlığa sahip indirgemeler. Bu kaçınılmaz saptamaların birçoğu da yalan yanlış bilgilendirmelere dayanıyor. Eksik ve yanlış bilgi, Arap ülkelerini iyi tanıyamama, sanki bu ülkelerdeki halkların yapısı...

Continue Reading →