Tag: Şiir İçin Notlar

Celal Soycan

1948 Gaziantep doğumlu. Gaziantep Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi mezunu. Üniversite yıllarında başlayan yazı yaşamı, sonrasında edebiyat ve resim alanında yoğunlaştı. Şiirlerinde insanın yeryüzü serüvenine ilişkin olguları sorunlaştırır. Dil özeni ve disiplinler arası düşünüşüyle, farklı ve özgün bir şiir kurdu. Yazılarıyla da bu arayışın kuramsal dayanaklarını açığa çıkarmaya çalıştı. Son dönem Türk Şiiri üzerine düşünen, yazan bir şairdir. Çağdaş resim üzerine de farklı metinleri ve eleştirileriyle dikkat çekti. Çeşitli katalog çalışmalarına katılmıştır. Almanya, Fransa, ABD, Japonya, Litvanya, İspanya ve İsrail'de yazıları ve şiirleri yayımlanmıştır. Şiir üzerine yazıları ve şiirleriyle ülkenin önde gelen dergilerinde gözüken Soycan, birçok şiir dergisinin yayı-mında...

Continue Reading →