Mehmet Nane

1966 Mersin doğumludur. Ankara Üniversitesi mezunu, ziraat mühendisi / sanayici – iş
adamıdır.
Geçmişten Günümüze Türk Tarımı (Araştırma – İnceleme), Mersin’in Tarihçesi ve
Kurumlarına Genel Bakış (Araştırma – İnceleme), Hüznün Öpücüğü (Şiir), Bir Şiirdi Sesin
(Şiir), Erkânıharplikten Paşalığa 11 Yıl (Biyografi / Araştırma – İnceleme) adlı kitapları
bulunmaktadır.