Yazarlar

Berdar Doğan

1970 yılında Ankara'da doğdu. Hacattepe Üniversitesi, Eği-tim Programlarından mezun oldu. 1996 yılından beri İstanbul'da öğretmenlik yapıyor. Şiirleri daha önce Tay, Ekin Sa-nat, Berfin Bahar, Şair Çıkmazı, Kalem, Anafilya (Sanal dergi), S'imge Dergisi Yeni Şiirler Antolojisi 2006 ve 2007, Anafilya Yansımalar 2009, Güney, Tekne, Hayal, Bireylikler, Kar, Koridor, Lacivert, Yedi İklim, Şehir, Her Şeye Karşın Edebiyat, Afrodisyas Sanat, Güncel Sanat, Mavi Yeşil, Zamansız, Evrensel Kültür ve Şiirden dergilerinde yayımlandı.   Yayımlanmış kitapları: Ehven Zaman İçinde (2007); Pastoral Yalnızlıklar (2008); To touch a sore spot (2011); Avaz (2013).   Ödülleri: 2008 Ümit Kaftancıoğlu Öykü Yarışması, Mansiyon. 2008 7. Yirce Şiir Yarışması İkincilik...

Continue Reading →

Doğan Özlem

1944 yılında İzmir'de doğdu. İzmir Atatürk Lisesi'nde başladığı lise öğrenimini tamamlayamadan kunduracı kalfası ve tezgâhtar olarak çalışmak zorunda kaldı. 1965'te Sivas'a er olarak askere gitti. Liseyi askerliği sırasında dışarıdan sınavlara girerek bitirdi. Yine askerliği sırasında üniversite giriş sınavını kazandı. 1967'deki terhisinden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde yüksek öğrenime başladı ve bu bölümden 1971'de mezun oldu. 1971-1974 arasında Almanya'da bulundu ve çeşitli işlerde çalıştı. Mezun olduğu bölümde 1974'te başlayıp daha sonra Max Weber'de Bilim ve Sosyoloji (1990) adıyla yayımlanan doktora tezini 1979'da tamamladı. Yüksek öğrenimi ve doktora çalışması sırasında (1967-1979) Almanya'da ve Türkiye'de işçi, büro memuru, sendikacı, muhasebeci ve...

Continue Reading →

Ahmet Oktay

1933 yılında Ankara’da doğdu. Öğrenimini lisede yarım bırakarak çalışmaya başladı. Ankara’da İstatistik Genel Müdürlüğü’nde (bugünkü DIE) görev yaptı. 1961’de Yeni İstanbul Gazetesi’nin Ankara Bürosu’nda ‘parlamento muhabiri’ olarak profesyonel gazeteciliğe başladı. Ankara Ekspres, İktisat ve Piyasa, Vatan gibi gazetelerde muhabir olarak çalıştı. 1975’te İstanbul Radyosu’na geçti. Siyasal iktidar değişince TRT’den istifa ederek önce Akajans, ardından da Dünya Gazetesi haber müdürlüğü görevlerini yürüttü. 1978’de yeniden TRT’ye döndü. 1982’de emekliye ayrıldı. Daha sonra MilliyetGazetesi’ne geçti. 1993’te yazı işleri müdürlüğünden biri olduğu Milliyet’ten ayrıldı. Şiiryazmaya ortaokul sıralarında başladı. İlk şiirleri 1949-19850 arasında ‘Gerçek’ dergisinde yayınlandı. İlk yazısı 1950’de Güney Dergisi’nde çıktı. ‘Dişi Kurt’ adlı oyunu...

Continue Reading →

Zeynel Çok

    1950 Mersin doğumlu; ilk, orta ve lise öğrenimini aynı kentte, İk- tisadi Ticari İlimler Akademisi’ni ise Adana’da bitirdi.1980 öncesi gazetecilik, Tiyatro ve Gençlik Derneği Başkanlığı, Mersin Gaze- teciler Derneği Yönetim Kurulu üyeliği, Basın İş Sendikası Mersin Şube Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1970’li yıllarda şiirlerinden bazıları gazete ve dergilerde yayın- landı. 1990’lı yılların ortalarında Almanya’ya gitti. Göç ile birlikte Türkiye’den uzakta yazmaya yeniden yoğunlaştı. 2003 yılından itibaren yazdıkları edebiyat dergileri ile buluşmaya başladı. Varlık, Kitaplık, Şiirden, Edebiyat ve Eleştiri, Mor Taka, Bireylikler, Şiiri Öz- lüyorum, Patika ve daha birçok dergide şiirleri yayınlandı. Şiir kitapları: Yüreğimde Kaç Sevginin Rüzgârı (1989), Ağır...

Continue Reading →

Yavuz Özdem

                    1956’da Elazığ’da doğdu. Yüksek Öğrenimini tamamla- dıktan sonra kısa bir süre devlet okullarında; sonra da özel okullarda öğretmenlik yaptı. Şair halen İstanbul’da yaşamaktadır. İlk şiirleri Yazarlar Kooperatifinin çıkardığı, Yazko Ede- biyat ve Attila İlhan’ın çıkardığı Sanat Olayı’nda yayın- landı. Daha sonra ise Varlık, Hürriyet Gösteri, E Dergi- si, Yasakmeyve, Kitaplık, Edebiyat Eleştiri, Ötekisiz, Mor Taka, Üç Nokta, İle, Şiirlik, Atika Şiir, Şiir Ülkesi, Şiir Oku, Islık, Yaratım, Patika, Esmer, Papirüs, Şiirden... gibi der- gilerde şiirleri ile yer aldı. Şiirleri İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Arapça, İbranice, Azerice Rumen- ce ve Kürtçe’ye...

Continue Reading →

Gennadi Aygi

Gennady Aygi 1934'te, Çuvaş Özerk Cumhuriyetinde, Moskova'nın 700-800 kilometre kadar doğusunda, Şaymurzino (Şeyh Musa) köyünde doğdu; babası bir köy öğretmeniydi; anne tarafından dedesi eski Çuvaş dinine mensup bir papazdı. Esas olarak Aygi Rusça yazmasına karşın Çuvaşçanın ulusal bir şairi sayılmaktadır. Çok çeşitli dillerin şiirini Çuvaşça'ya aktarmış ve önemli bir Çuvaş şiiri antolojisini yayıma hazırlamıştır. Pasternak ile ilişkisi yüzünden Gorky Edebiyat Enstitüsü'nden ve Komsomol'dan atılan Aygi, Moskova'nın yeraltı sanat dünyasında kendisiyle benzer görüşleri paylaşan bir sanatçı topluluğu buldu. On yıl Mayakovsky müzesinde çalıştı, çağdaş resim sergileri düzenledi ama genellikle hayatı yoksulluk içinde geçti, resim görevlilerinin aralıksız tacizlerinden kurtulamadı, başlıca geçim kaynağı,...

Continue Reading →

Duygu Kankaytsın

      İzmir’de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık-Dramaturgi Ana Sanat Dalı’ndan mezun olduktan sonra aynı üniversitenin Sahne Sanatları Bölümü’nde “Performans Metni Olarak Sevgi Soysal’ın Tutkulu Perçem Öyküleri” adlı teziyle yüksek lisans derecesi aldı. Aynı bölümde doktora eğitimini sürdürmektedir. Jiyan adlı oyunu ile sahne­lenmeye değer Suat Taşer Kısa Oyun Yazma (2014) ödülü sahibi. Cemil Kavukçu’dan uyarladığı Avludaki Tren adlı radyo oyunu TRT Ankara Radyosu’nda yayınlandı. DEKAUM I. Kadın Araştırmaları Sempozyu­mu’nda Düzenleme Kurulu üyesi olarak görev aldı. Kitapları: Şiir: Hayatçağıran (Şiirden Yay., 2013) Derleme: Sanatın Gölgedeki Kadınları (Ayrıntı Yay., 2018, Ö. Belkıs ile birlikte)

Continue Reading →

Selami Karabulut

(d. 15 Şubat 1970, Aktaş, Artova, Tokat), Türk şair. Hürriyet Gösteri, Varlık, Akatalpa, Şiirden, Kül, Dize, E, Damar, Kum, Çıkın, Kavram Karmaşa, Sonsuzluk ve Bir Gün, Şiir Ülkesi ve Yaratım gibi çeşitli kültür ve edebiyat dergilerinde şiirleri yayımlandı. Ankara'da yaşamaktadır. Kitapları İz ve Kaçak (şiir, 2005) Kendine Kırgın (şiir, 2008) Yarım Kalan (şiir, 2010) Başka Tufan (şiir, 2011) Kar Ateşi (şiir, 2012) Şiir Aşk ve Ötesi (söyleşi, 2013) Yol Boyu Gölgesiz (Roman, 2014) Göğün Altında (Şiir, 2015) Ödülleri 2000 Muzaffer Tayyip Uslu Şiir Ödülü 2001 Hatay Şiir Ödülü (Cemal Süreya anısına) 2002 Hasan Bayri Şiir Ödülü 2002 SES 5. Kültür Sanat...

Continue Reading →