1982 yılında Ankara’da doğdu. Akdeniz Üniversitesi’nde bir yıl sosyoloji eğitimi aldı. Ardından, Dokuz Eylül Üniversite-si Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Drama-tik Yazarlık Anasanat Dalı’ndan birincilikle mezun oldu. ‘‘Yaşama Dokuna(maya)nlar Çadırı’’ adlı kısa oyunu Suat Taşer Kısa Oyun Ödülü’ne (2004) uygun görüldü. Gazi Üni-versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halkbilimi Anabi-lim Dalı’nda yüksek lisans yaptı.
‘‘Haber3’’ adlı internet sitesinde düzenli olarak yazı-ları da yayınlanmış olan Neslihan Yalman’ın; Varlık, Öteki-siz, Şiirden, Şiiri Özlüyorum, Afrodisyas Sanat, Yasak-meyve, Kurşun Kalem, Aşkın (e) Hali, Lacivert, Mor Taka, Ada, İle, Berfin Bahar, Acemi, Kasaba Sanat, Akatalpa, Zalif-re Yazıları, Ayna İnsan, Eliz Edebiyat, Rabarda, Ekin Sanat, Rüzgâr ve daha pek çok dergide şiirleri ve yazıları yer al-mıştır.
‘‘10. Köy: Teyatora’’ adlı bir vizyon filminin senar-yosunu da yazan Yalman, İzmir’de bir sanat merkezinde sa-nat dersleri vermektedir.
Kitapları: İncinme Halleri (Şiir; Kanguru Yayınları, 2013), Türkiye: Ne Yaşanabilir Ne Terk Edilebilir (Deneme; Artshop Yayınları, 2014).