Yunus Karakoyun ile Despina Üzerine/Son Gemi

Yunus Karakoyun ile Despina Üzerine/Son Gemi

 

 

 

 

 

-Son Gemi okurlarına kendinizden ve Despina adlı şiir kitabınızdan bahseder misiniz, okuru neler bekliyor?

Cevap:Öncellikle bu güzel söyleşi için teşekkür ederim. 20.06.1988 yılında Mardin’in Nusaybin ilçesinde doğdum. Benim şiirle tanışmam lise yıllarına dayanıyor.Her şair gibi herkesin yaşadığı içsel ve dışsal dünyamı şiir ile bütünleştirerek  günümüz itibarı ile şiir dünyasına adım attım.Yaşadığımız çoğrafya insanı sürekli bir mücadele içerisinde yer aldığı için bu koşullar çerçevesinde ister istemez toplumsal olgular neticesinde şiirlerimin zemini hazırlandı.

Despina adlı kitabım daha çok içinde bulunduğumuz hayatın yansımasıdır.Geçmişte olan bazı yıkıcı ve insani olarak  ihmal edilmiş,ötekileştirilme gibi konular şiirsel  bir dil ile anlatılmaktadır.Despina adlı kitabım geçmiş ile gelecek arasında okuyucuların zihninde bir köprü görevi üstlenecektir.

-Şiirlerinizde işlediğiniz konular -daha çok- lirik. Lirik şiirin geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Cevap:Evet sizinde bahsettiğiniz gibi şiirlerimin bir çok  konusu lirik temalıdır ama  bu lirik daha çok bir protesto ve  bir politik propaganda olarakta görebiliriz.Lirik şiirinin tarihine  baktığımız zaman insanlık tarihi kadar eskidir ve günümüze kadar varlığını sürdürmüştür.Lirik şiirinin geleceği ile ilgili sorunsal çıkmazlar var oldukça lirik şiirde varlığını  korumaya devam edecektir.

 

-Şiirlerinizde toplumsal gerçekçi göndermeler de var. Şiirin toplum sorunlarına karşı duruşu, etkisi, tepkisi nasıldır? Şu an nasıl olmalıdır? Ya da bundan sonra?

Cevap:Bazı şiirlerimde toplumsal gerçekçi konulara göndermeler yaptım ve yapmayada devam edeceğim, dediğimiz gibi şiirin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir zaman içerisinde oluşan sosyo ekonomik ve siyasal yapılar ara sıra insan topluluklarını ister istemez yaşayışlarına yansımıştır.Bu esnada insanların fiziksel güç olarak karşı koyamadığı siyasal iktidarlara veya içinden çıkamadığı  sorunsal tepkilere nazaran şiirsel bir direngenlikle karşı çıkmıştır veya cevap vermiştir.Bu zaman dilimi içinde şiir vücut buldukça her dönem tepkisel etkileşimde bulunacaktır.

 

-Bildiğimiz kadarıyla “Despina” Hz. Meryem’in adı ama gündelik dilde pek kullanılmıyor. Kitabınıza verdiğiniz ad ve bu adla kitapta yer alan şiiriniz üzerine neler söylemek  istersiniz?

Cevap:Evet bildiğimiz gibi Despina Hz. Meryem’in adlarından biridir aynı zamanda kutsal kitaplarda geçen ve ayrıca bakire anlamınada gelmektedir.Hatta günümüzde Despina ismi pek kullanılmıyor çünkü Despina isim olarak baktığımız zaman yaşadığımız coğrafyayı çağrıştırıyor, yüzyıllar boyunca bu kadim topraklarda birçok uygarlığın gelip geçtiğini görüyoruz.Hangi etnik yapıya bakarsanız illaki bir Despina ismi ile karşılaşırsınız. Despina adlı  şiirimin ise asıl anlattığı konu daha çok zulme, işgenceye,göçe ve   itilmişliğe ötekileştirilmeye,kültürel asimilasyon ve dillerinin sürekli baskıya maruz bırakıldığı  kendi kaderlerine terk edildiği bu şiirimde bir bütünsel tema olarak görebiliriz.

(Tut ellerimi Despina

Kan bağışlayalım güneşin çocuklarına)

 

-Şiirinizi etkileyen akımlar, şairler vb. nelerdir? “Şair ustasını/ustalarını öldürmelidir,” denmektedir. Bu şiirede özgün eserler ortaya koyulmasının önünü açacaktır. Siz bunu gerçekleştirdiğinizi düşünüyor musunuz?

Cevap:Günümüz itibarı ile baktığımız zaman artık  her şair  kendine özgü bir yol tutmaktadır,bunu geçmiş ile değerlendirdiğiniz zaman belli akımlar ekoller ve kurucuları vardı, Şiirin 21 yy da bu tür akım ve ekoller eskisi gibi işlevselciliğini yitirmektedir,çünkü eskiden bu tür durumlar olaylar birbirinden besleniyordu.Artık her şair kendi özgün tarzını oluşturmaktadır.Günümüzde usta çırak ilişkisinden söz edemeyiz eskiye nazaran olsaydı dediğimiz gibi çırak ustasını veya şair ustasını öldürmeye biraz meyilli davranacaktır.Özgün şiir ve eserlere gelince bunu zaman gösterecektir ve okuyucular karar verecektir.

 

-“AÇIK YARA” isimli şiirinizde “yüzümüzde aşk diye/ giydiğimiz o yaralı coğrafya” diyorsunuz. Güneydoğu coğrafyasından çıkan şairlerin şiirleri beni daha çok içine çekiyor. Yaralı coğrafyadan ve şiirlerinize yansımalarından bahseder misiniz?

Cevap:”Açık Yara” adlı şiirimde bahsettiğimiz gibi elbette daha çok içinde yaşadığımız çoğrafyayı ele almaktadır oysa sadece biz kendimizi diğer coğrafyalardan soyutlayamayız, nitekim bizim gibi aynı durumu yaşayan farklı  birçok kesim bulunmaktadır.İbn-i Haldun’un dediği gibi coğrafya kaderdir, oysa insan kendi kaderini şekillendirebilir, mesele tarih boyunca insana üstün gelen olaylar buna karşın hep şiirlere ve sanat dallarına başvurmuştur. Acılarını sevinçlerini haykırışlarını sessiz veya coşkulu bir zemin ortamında hiç beklemediğiniz bir anda çıkıyor çoğu zaman. Ki bu tür yaşamsal olayları bir görev olarak şairler ve diğer düşünürler üstlenmektedir çünkü şairler bunu mecburi bir görev olarak görülmesi gerekmektedir

 

-Çağdaşlarınızı -özellikle kendi yaşınızdaki gençleri- ne kadar takip edebiliyorsunuz?

Cevap: Özellikle 2000 li yıllardan sonra şiir kazanımlarında bir kımıldama oldu, eskiden belli akım ve ekoller vardı ve kurucular. Oysa teknolojinin herkesin cebine temas etmesi bu çoğu kuralı alt üst etti ki böyle olması gerekirdi.  Artık her birey kendinin dışına çıkabiliyor. 2000 li yıllardan sonra sadece şiir alanında değil diğer bütün sanat ve bilim alanında da sıçrama yaşanmıştır. Benim çağdaşlarım ise aşağı yukarı hepsini takip edebiliyorum. Bu kolaylığı bize sunan en önemli unsur ise teknolojik gelişmelerdir

 

-Çağdaşlarınızın şiirleri geleceğin şiirini yaratmada ne denli etkili olacaktır?

Cevap: Bunu zaman gösterecek, bir konu hakkında erken konuşmak son derece yanlıştır diye düşünüyorum hele söz konusu şiir ise, bu tamamen şiiri öldürmektir. Ki şiir sanatı diğer sanat dallarından farklı olduğu için bence şiir ile ilgilenen insanların kendileri değil buna okuyucular karar vermelidir. Çünkü şiir kimseye ait olmayan sancılardır.

 

-Kendi çalışmalarınızı sürdürürken şiirinizin geleceği hakkında da bir takım planlarınız olduğu düşüncesindeyim/düşüncesindeyiz. Gelecekte şiirinizin değer görüp – görmeyeceği konusunda neler söyleyebilirsiniz?

Cevap:Sadece şiir ile ilgilenen değil normal günlük hayatını devam ettiren herkesin bir takım geleceğe yönelik planları vardır.Söz konusu şiir olunca bizimde şiir sanatı üzerinde geleceğe dair bir takım planlarımız elbette olacaktır ve olmalıdır.Gelecekte kendi şiirimin üzerine peşin konuşmak doğru olmaz,bunu yukarıda belirtiğim gibi zamann gösterecektir ve bu tür kararları okuyucunun öngörüsüne sunulması daha doğru olacağına inanıyorum.

 

-Son Gemi okurları adına bu güzel söyleşi için teşekkürlerimi sunarım.

Cevap:YUNUS KARAKOYUN olarak bu güzel söyleyişi için ben teşekkür ederim.

 

Yunus KARAKOYUN 20.06.1988 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde doğdu. Ardahan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunudur. Şiirleri,Varlık, Yaba, Türk Dili, Temren, Esinti,Türk Edebiyatı, Şiirden, Mavi Yeşil, Eliz, Lirik, Şehir, Edebiyat Ortamı, Şarkı, Şiiri Özlüyorum, Sarmal Çevrim, Karatahta, Sin Edebiyat, Caz kedisi, Berfin Bahar, Yaşam Sanat, Lacivert, Aşkın e Hali, Şiir Vakti, Rıhtım ve Kurşun Kalem gibi dergilerde şiirleri yayımlandı.

TEL 0545 3566757

(e-mail)yunuskarakoyunn@hotmail.com

Şiir Kitapları

Göç Divanı ( Şiirden Yayınları, 2018)

Despina ( Şiirden Yayınları, 2019)