Doğan Özlem

Doğan Özlem

siir0341944 yılında İzmir’de doğdu. İzmir Atatürk Lisesi‘nde başladığı lise öğrenimini tamamlayamadan kunduracı kalfası ve tezgâhtar olarak çalışmak zorunda kaldı. 1965’te Sivas’a er olarak askere gitti. Liseyi askerliği sırasında dışarıdan sınavlara girerek bitirdi. Yine askerliği sırasında üniversite giriş sınavını kazandı. 1967’deki terhisinden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde yüksek öğrenime başladı ve bu bölümden 1971’de mezun oldu. 1971-1974 arasında Almanya’da bulundu ve çeşitli işlerde çalıştı. Mezun olduğu bölümde 1974’te başlayıp daha sonra Max Weber’de Bilim ve Sosyoloji (1990) adıyla yayımlanan doktora tezini 1979’da tamamladı. Yüksek öğrenimi ve doktora çalışması sırasında (1967-1979) Almanya’da ve Türkiye’de işçi, büro memuru, sendikacı, muhasebeci ve yönetici olarak çalıştı. 1980’de, 36 yaşındayken, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde asistan olarak göreve başladı. 1988’de doçent, 1993’te profesör oldu. 2001’de kendi isteğiyle emekliye ayrıldıktan sonra, aynı yıl içerisinde Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde akademik hayata yeniden döndü. Burada 2007 yılına kadar bölüm başkanlığını yürüttü. Şu anda Yeditepe Üniversitesi’nde öğretim üyesidir.

2004 yılında adına Anlama ve Yorum: Doğan Özlem Armağan Kitabı hazırlanmış, 2005 yılında ise TÜBA-Türkiye Bilimler Akademisi Hizmet Ödülü’ne layık görülmüştür.

Kitapları

 • Metinlerle Hermeneutik (Yorum bilgisi) Dersleri (2 cilt)
 • Felsefe ve Doğa Bilimleri
 • Bilim, Tarih ve Yorum
 • Siyaset, Bilim ve Tarih Bilinci
 • Mantık, Klasik/Sembolik Mantık, Mantık Felsefesi
 • Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi
 • Tarih Felsefesi
 • Max Weber’de Bilim ve Sosyoloji
 • Felsefe Yazıları
 • Kavramlar ve Tarihleri I
 • Bilim Felsefesi (ders notları)
 • Etik –Ahlâk Felsefesi-
 • Liseler için Mantık
 • Kavramlar ve Tarihleri II
 • Felsefe ve Tin Bilimleri (hazırlanıyor).
 • Bedia Akarsu Armagani , Betül Çotuksöken ile birlikte
 • Vehbi Hacıkadiroğlu Armağanı: Felsefe Tartışmaları, Hayrettin Ökçesiz ve Şükrü Argın ile birlikte
 • Mehmet Küçük’e (Mehmet Küçük Armağanı)
 • Selâhattin Hilâv’a Saygı, Güçlü Ateşoğlu ile birlikte
 • Tarih Felsefesi: Seçme Metinler, Güçlü Ateşoğlu ile birlikte
 • Hermeneutik ve Şiir
 • Söyleşiler
 • Kant Üstüne Yazılar
 • Türkçede Felsefe
 • Persona
 • Evrensellik Mitosu

Çevirileri

 • Kant’ın Yaşamı ve Öğretisi, E. Cassirer, 1988; 2. baskı: 1997.
 • Günümüzde Felsefe Disiplinleri, 15 yazar, 1990; 3. baskı: 2001.
 • Hermeneutik Üzerine Yazılar, 6 yazar, 1995; 2. baskı: 2003.
 • Tarihselcilik Sorunu, E. Rothacker, 1990; 2. baskı: 1995.
 • Heidegger Üzerine İki Yazı, O. Pöggeler/B. Allemann, 1994; 4. baskı: 1999.
 • Heidegger: Bir Filozof Bir Alman, P. Hühnerfeld, 1994; 5. baskı: 2006.
 • Georg Simmel: Yaşamı, Sosyolojisi, Felsefesi, W. Jung, 1995; 2. baskı: 2002.
 • Tekniğe İlişkin Soruşturma, M. Heidegger, 1996; 2. baskı: 2002.
 • Hermeneutik ve Tin Bilimleri, W. Dilthey, 1999; 3. baskı: 2012
 • Aydınlanma Felsefesi, E. Cassirer (Hazırlanıyor)DSC00992