Zeynel Çok

Zeynel Çok

 

 

1950 Mersin doğumlu; ilk, orta ve lise öğrenimini aynı kentte, İk-
tisadi Ticari İlimler Akademisi’ni ise Adana’da bitirdi.1980 öncesi

gazetecilik, Tiyatro ve Gençlik Derneği Başkanlığı, Mersin Gaze-
teciler Derneği Yönetim Kurulu üyeliği, Basın İş Sendikası Mersin

Şube Başkanlığı görevlerinde bulundu.

1970’li yıllarda şiirlerinden bazıları gazete ve dergilerde yayın-
landı. 1990’lı yılların ortalarında Almanya’ya gitti. Göç ile birlikte

Türkiye’den uzakta yazmaya yeniden yoğunlaştı. 2003 yılından
itibaren yazdıkları edebiyat dergileri ile buluşmaya başladı. Varlık,

Kitaplık, Şiirden, Edebiyat ve Eleştiri, Mor Taka, Bireylikler, Şiiri Öz-
lüyorum, Patika ve daha birçok dergide şiirleri yayınlandı.

Şiir kitapları: Yüreğimde Kaç Sevginin Rüzgârı (1989), Ağır Zaman
Yangınları (2007), Yalnızlık Karanfili (2007), Hal-i Pür Melal (2014),
Ölülerin Vatanı Yok (2015), Bielefeld Şiirleri (2019)
Deneme, anı: Hepimiz Adanalıyık Taman (2018)
Öykü: Bir Nehir Ölürken Sesini Kaybeder (2019)